علمی : بررسی موانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی- قسمت ۹

کاهش محدودیت مکانی: تجارت الکترونیکی موجب میگردد مصرفکنندگان بتوانند بدون محدودیت جغرافیایی از کشوری خریداری کنند. یعنی، مصرفکنندگان مجبور نیستند از[…]

Read more

علمی : بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی ۱ و ۲ شهرستان اردبیل۹۱- قسمت ۸

۲-۷-۴- الگوی سروکوالالگوی سوکوال به وسیله پاراسورمان، زیتامل و بری(۱۹۸۵و۱۹۸۸و۱۹۹۱و۱۹۹۳و۱۹۹۴) ابداع شده است. سروکوال کیفیت خدمات را اندازه می گیرد[…]

Read more