آیا کاهش وزن و هورمون کورتیزول با هم ارتباط دارند؟ | بیماری

: کاهش وزن و هورمون کورتیزول با هم رابطه دارن؟ : هیدروکورتیزون (Hydrocortisone) یا کورتیزول معروف ترین گلوکوکورتیکوئید در بدن …