نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر نظرات مولانا۹۲- …

۳ـ۴ ـ ۶ـ عطار و حضرت مهدی موعود(عج الله تعالی فرجه)
باورهای عطار درباره حضرت موعود همچون دیگر عارفان اسلامی محققانه و از شور و ارادت است. پاره ای از آن‌ها را در زیر گزارش می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین باورهای شیعه درباره‌ی امام مهدی، عصمت آن امام غایب است. عطار نیز ضمن خواندن همه‌ی امامان شیعه، حضرت ولی عصر را نیز که دوازدهمین پیشوای مسلمانان است، در شمار معصومان آورده، بر عصمت ایشان صحه می‌گذارد.
فرید الدین عطار نیشابوری نیز همراه یک قطعه‌ی منظوم در مدح و ثنای مهدی(عج الله تعالی فرجه)حضور چشم گیری دارد.
نویسنده‌ی خورشید مغرب این قطعه‌ی زیبا و شورانگیز را از عطار نقل می‌کند. بدین شرح:

مصطفی ختم رسل شد در جهان[۳۸]
جمــله فــــرزندان حیدر اولیاء
صد هزاران اولیاء روی زمیــــن
یا الهــــی، مهــدیم از غیب آر
مهدی هادی است تاج انــقیــا
ای ولای تــو مــعــین آمــده
ای تو ختم اولیای ایــن زمــان
از تو هم پیدا و پنهان آمــده
مرتضی، ختــــم ولایــت در عیان
جمله یک نورند؛ حق کرد این ندا
از خــدا خواهند مهدی را یقین
تا جــــهان عــدل گیرد آشکار
بـهتــرین خلــق بــرج اولیــا
بر دل و جان‌ها همه روشن شده
وز همه معنی نهانی، جان جان
بنده عطارت ثناخوان آمــده[۳۹]

۳ـ۵ـ شهاب الدین سهروردی زنجانی
شیخ ابو حفص شهاب الدین عمر ابن محمد سهروردی زنجانی در تاریخ ۵۴۹ ق متولد و در تاریخ ۶۳۲ ق در گذشته است، صاحب کتاب معروف (عوارف‏ المعارف) که از متون خوب عرفان و تصوف است. نسب وی به ابوبکر می‏رسد. گویند هر سال به زیارت مکه و مدینه می‏رفت، با عبدالقادر گیلانی‏ ملاقات و مصاحبت داشته است.
شیخ سعدی شیرازی و کمال‏الدین اسماعیل اصفهانی شاعر معروف از مریدان او بوده‏اند. سعدی در مورد او می‏گوید: