مقاله علمی با منبع : تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- قسمت …

۱۳۸۸

۲۲

۱۰

۶/۱۳

۱۳۸۹

۹/۲۲

۱۰

۲/۱۵

۱۳۹۰

۴/۲۴

۶/۹

۷/۱۴

ماخذ :مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت تولیدات دامی
۲-۳-۸- مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ
با توجه به خصوصیات پرورش طیور در مقایسه با پرورش دام برای تامین پروتئین، جمعیت کشور رو به افزایش و با در نظر گرفتن خصوصیات اقلیمی وجغرافیایی و محدودیت پوشش گیاهی ایران،برخی از صاحب نظران بر این باورند که تامین کمبود پروتئین حیوانی از طریق گوشت قرمز، بسیار مشکل وحتی غیر ممکن است و برعکس تامین آن از محل گوشت طیور و تخم مرغ ،اقتصادی و به صرفه می باشد.دلایل مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ در شرایط کنونی ایران از دید کارشناسان مورد اشاره به شرح ذیل می باشد:
۲-۳-۸-۱- سرعت تولید
وزن جوجه گوشتی در مدتی کمتر از ۵۰ روز،۵۰ برابر و آماده عرضه به بازار می شود.این امر علاوه بر دسترسی به سریعتر پروتئین ،بازگشت سریع سرمایه را در پی دارد تولید تخم مرغ نیز از چنین سرعتی برخوردار است .برخی از نژادهای مرغ تخمگذار در ایران در مدتی کمتر از ۵ ماه به مرحله تخم گذاری می رسند و سالانه حدود۲۸۰ تا۳۰۰ عدد تخم مرغ می گذارند.به طور متوسط هر مرغ تخم گذار در سال ، نیمی از مصرف پروتئین مورد نیاز یک انسان بالغ را تولید می کند.
۲-۳-۸-۲- کم بودن افت پس از کشتار
در طیور به مناسبت کوتاه بودن دستگاه گوارش و نیز سبک بودن اسکلتها و استخونها،میزان ضایعات و افت پس از کشتار به مراتب کمتر از سایر دامهاست .برای نمونه افت لاشه پس از کشتار در طیور ۲۵ درصد ودر گوسفند ۵۰درصد است .میزان افت از نظر استخوان هنگام مصرف طیور ۱۲ تا ۱۷درصد می باشند.در حالی که گوسفند بسته به سن وچاقی از ۱۷ تا۳۵درصد افت استخوان دارد.
۲-۳-۸-۳- سهولت تغذیه
برای پرورش طیور تخمگذار وگوشتی احتیاج به مراتع و یا کشت علوفه و امثال آن نیست .بلکه با حجم خوراک کمتر ، میتوان مقدار زیادی گوشت وتخم مرغ تولید کرد.
۲-۳-۸-۴- نیاز به فضای محدود برای پرورش طیور
امروزه در بیشتر نقاط جهان پرورش طیور در محیط بسته و کاملا محدود انجام می گیرد،به گونه ایی که در یک متر مربع فضای مدرن پرورشی ،حدود ۵۰ تا ۱۰۰ قطعه جوجه گوشتی پرورش داده می شود.ناگفته پیدا است در صورت عدم توجه به تولید خوراک مرغ در داخل ،واردات این مواد ، به شیوه معمول و جاری ادامه خواهد یافت و به وابستگی بیشتر به خارج منتهی خواهد شد.جهت توسعه مرغداریها ،گذشته از تهیه مرغ مادر نیاز به توسعه وکشت اقلام علوفه ای،ایجاد کارخانه تهیه خوراک طیور و امکانات دامپزشکی و بهداشتی میباشد.(اوحدی نیا،۱۳۶۲،اصول مرغداری و بیماریهای طیور)
۲-۳-۹- نیازهای صنعت مرغداری
۲-۳-۹-۱- مواد اولیه خوراک : بزرگترین نقطه ضعف و معضل پرورش طیور در ایران وابسته بودن این صنعت به مواداولیه دان وارداتی است.به طور کلی می توان اعلام کرد که حدود ۷۰%مواد اولیه خوراک طیور مورد نیاز کشور از منابع خارجی تهیه می گردد.مهمترین مواد اولیه مورد نیاز خوراک طیور به شرح زیر است :
الف) ذرت
پر مصرف ترین ماده اولیه خوراک طیور ذرت می باشد این ماده منبع اصلی تامین انرژی مورد نیاز خوراک طیور است.سالیانه حدود ۶۰۰۰۰۰۰ تن ذرت مورد نیاز مرغداریهای کشور است که تقریبا ۲۴۰۰۰۰۰ تن از منابع داخلی و بقیه از خارج توسط شرکت پشتیبانی امور دام (وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صنعت ، معدن و تجارت)و بخش خصوصی تامین میگردد.
ب) کنجاله سویا
دومین ماده مهمی است که در خوراک طیور مصرف می شود .کنجاله سویا منبع پروتئینی گیاهی است .نیاز سالانه آن بالغ بر۲۵۰۰۰۰۰ تن است که ۳۵۰۰۰۰ تن آن از منابع داخلی و بقیه از خارج توسط شرکت پشتیبانی امور دام (وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صنعت ، معدن و تجارت)و بخش خصوصی تامین میگردد.
ج) جو
جو یکی از اقلام خوراک دام و طیوراست. نیاز سالانه این خوراک ۵۲۰۰۰۰۰ تن می باشد که ۳۵۰۰۰۰۰ تن آن از منابع داخلی و بقیه از خارج توسط شرکت پشتیبانی امور دام (وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صنعت ، معدن و تجارت)و بخش خصوصی تامین میگردد.
د) سایر اقلام
شامل مواد وارداتی و تولید داخلی است که مواد وارداتی شامل مواد معدنی(مینرالها)،انواع ویتامینها ،اسید های آمینه ، پودر ماهی، متیونین ولیزین بوده وتولید داخلی شامل سبوس گندم،صدف ونمک،دی یا منو کلسیم فسفات می باشد.
۲-۳-۹-۲- مواد بیولوژیک:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است