تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان …

درطی این دوره صنعت مرغداری در ایران پایه گذاری وتوسعه زیادی پیدا کرد وسیر صعودی آن در طی سالهای ۱۳۵۳ به بعد افزایش بیشتری یافت .آمار واردات انواع جوجه های یکروزه ،تخم مرغ نطفه دار ،دارو،واکسن،خوراک طیور وماشینهای جوجه کشی همگی نشان دهنده وابستگی زیاد به این صنعت به خارج از کشور در طی این دوره می باشد .از دیگر خصوصیات این دوره افزایش سریع تولید صنعتی مرغ گوشتی وکاهش میزان نگهداری و پرورش مرغ در خانوارهای شهری می باشد.از سوی دیگر در طی این دوره با توزیع نژادهای اصیل وارداتی در مناطق روستایی بیماریهای طیور شایع گردید واز تعدادجمعیت مرغ در مناطق روستایی کاسته شد.از میزان تولید گوشت مرغ طی سالهای ۱۳۳۲ الی ۱۳۵۰ آماری در دست نمی باشد ولی از سال ۱۳۵۰ به بعد توسط وزات کشاورزی برآوردی بر اساس میزان تولید و توزیع جوجه یکروزه واعمال ضرایبی برای تلفات ومتوسط وزن یک قطعه مرغ گوشتی بدست آمده است .این آمار نشان می دهد که میزان تولید گوشت مرغ از ۰۰۰/۵۰ تن در سال ۱۳۵۰ به
میزان۰۰۰ ۲۴۵ تن در سال ۱۳۶۱ رسیده است .همچنین در دوره یاد شده شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بر میزان تقاضای مرغ افزود و از آنجا که افزایش تولید گوشت مرغ با محدودیت روبرو بوده وبه دلیل قابلیت جانشینی نزدیک با گوشت قرمز، سیاست دولت بر حمایت از توسعه مرغداریهای صنعتی تا زمان پیروزی انقلاب و از سال ۱۳۵۷ به بعد کوشش در افزایش بهروری از واحدهای موجود واحیاء صنعت پرورش طیور بومی در روستاها کشور بوده است .از دیگر تحولاتی که بعد از وقوع انقلاب در صنعت مرغداری بوجود آمده عبارتنداز :
۱- تغییر در وضعیت مالکیت مرغداریها
بسیاری از صاحبان مرغداریها که با وقوع انقلاب فراری شده و یا توان پرداخت بدهیهای سنگین بانکی را نداشته اند واحدهای مرغداری آنها در اختیار نهادهائی نظیر بنیاد شهید،بانک کشاورزی ودیگر نهادهایی دولتی قرار گرفت.
۲-پیدایش تعاونیها
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ،جهت ایجاد کانال ارتباطی با دولت ،تعاونیها در صنعت
مرغداری تشکیل گردید.
ب) سالهای ۱۳۶۲ الی ۱۳۷۰
در طی این دوره و همزمان با شدت یافتن جنگ تحمیلی و افزایش دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ،واحدهای مرغداری نیز به نحو خاصی وابسته به دولت شدند به این ترتیب که تولید کنندگان در قبال دریافت میزان معین دان طیور،دارو،سوخت وتسهیلات بانکی به نرخ دولتی محصولات گوشت مرغ و تخم مرغ تولیدی خود را تحویل دولت می دادند و از طریق شبکه توزیع کوپن با قیمت نازل در اختیار مردم قرار می گرفت.این شیوه کار در واقع مرغداریها را که تا قبل انقلاب اسلامی از هر جهت وابسته به خارج از کشور بود به صورت جدیدی وابسته به دولت ساخت واین شیوه تولید تا زمان
آزاد سازی تولید وقیمت گوشت مرغ وتخم مرغ که در سال ۱۳۷۰ بوقوع پیوست ادامه داشت.ویژگیهای خاص این دوران عبارتند از :
۱- اجرای طرح ۴۲روز
این طرح تحت عنوان افزایش تولید مرغ در کشور توسط سازمانهای دامپروری و دامپزشکی کشور،بر اساس ضریب تبدیل دان و کاهش سن پرواری از ۵۶ روز به ۴۲ روز تهیه و اجرای اجباری طرح از اردیبهشت ماه۱۳۶۴ در سطح کشور شروع شد.هدف از اجرای این طرح افزایش تولید گوشت مرغ در داخل کشور از سوی مسئولین امر عنوان شده بود .اما به دلایلی از قبیل فراهم نبودن امکانات ، برخورد یکسان با کلیه مناطق آب وهوایی کشور و عدم هماهنگی در قراردادهای منعقده بین مرغدار و سازمانهای مسئول اجرای این طرح موفقیت چشمگیری به دنبال نداشت.
۲- احیای مرغداری های سنتی
در سال ۱۳۶۳ وزارت جهاد سازندگی مبادرت به اجرایی طرح احیای مرغداریهای سنتی کرد و با توزیع ماشینها ی جوجه کشی و با استفاده از تخم مرغهای بومی به تهیه جوجه و توزیع آن برای پرورش در روستا ها مبادرت ورزید .به همین منظور ۹ مرکز پشتیبانی به ظرفیت هر مرکز ۸ هزار قطعه مرغ مادر بومی و ۲۱۶ مرکز ترویجی هر مرکز با ظرفیت ۵ هزار قطعه جوجه در هر دوره ایجاد گردید.اجرای این طرح باعث افزایش جمعیتهای مرغهای بومی و پرورش آنها شد.میزان تولید در طول این دوره از ۲۴۶۰۰۰ تن در سال۱۳۶۲ به ۳۵۶۰۰۰ تن در سال ۱۳۶۹ رسید.
ج) سالهای ۱۳۷۰ به بعد
در مرداد۱۳۷۰ و همگام با اجرای تدریجی سیاست تعدیل اقتصادی ،سیاستی که منجر به آزاد سازی قیمت ،تولید وتوزیع در صنعت مرغداری گردید صنعت مرغداری که از جهات گوناگونی وابسته به سوبسید و حمایت دولت بود به یکباره تمام حمایتها و وابستگها از سوی دولت قطع و قیمت فروش محصولات تولیدی آنها نیز تابع عرضه و تقاضا و قیمت کالای جانشین یعنی گوشت قرمز گردید.از اثرات اولیه این سیاست بر روی مصرف کنندگان حذف مرغ وتخم مرغ خانوارهای شهری و از طرفی پایان انتظار در صفهای طویل جهت دریافت مرغ وتخم مرغ می باشند.اعلام اجرای این سیاست در ابتدا باعث استقلال تولید کنندگان شد تا آنجا که حتی مرغداریهای متروکه نیز به تحرک در آمدند و با خرید جوجه یکروزه و وسایل مورد نیاز به تولید پرداختند.سیاست آزاد سازی در صنعت طیور کشور ،تصمیم موثری بود که اثرات مثبتی برای کشور،تولید کنندگان و مصرف کنندگان در برداشت و موجب تولید به روش منطقی و کارشناسی ،حذف رانت ها ،افزایش بازده وکاهش ضریب تبدیل به گوشت و در نهایت پایدار شدن تولیددر صنعت طیورکشورشد.(معاونت امور دام،نگرشی بر صنعت طیور کشور،۱۳۷۳جهاد)
اتخاذ سیاست آزاد سازی در صنعت طیور کشور نه تنها موجب کاهش تولید نشد،بلکه با اجرای آن از
سال ۷۶تولید گوشت مرغ از۰۰

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۰ ۷۱۲ تن به۰۰۰ ۸۵۰ تن و تخم مرغ از ۴۷۰۰۰۰ تن به ۵۸۰۰۰۰
تن در سال ۱۳۸۰ و در سال ۱۳۹۰ تولید گوشت مرغ ۱۷۸۳۰۰۰ تن و تخم مرغ ۷۰۰۰۰۰ تن رسیده است.(وزارت جهاد کشاورزی،معاونت تولیدات دامی)
اهداف طرح آزادسازی صنعت طیور: (معاونت پژوهشهای اقتصادی،۱۳۹۰،چالشهای صنعت مرغداری)
۱- بهبود مدیریت، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری از مسیر توسعه کیفی
۲- استفاده بهینه از منابع اعتباری و ارزی کشور و استفاده صحیح از نهاده های مورد نیاز
۳- تولید با کیفیت گوشت و تخم مرغ و تلاش در قابل رقابت شدن با محصولات خارجی
۴- صادرات گوشت و تخم مرغ در راستای توسعه صادرات غیرنفتی
۵- ایجاد امنیت سرمایه گذاری و کاهش نقش تصدی گری دولت
۲-۳-۳- شمائی از صنعت مرغداری
در این بخش برای آشنایی بیشتر با صنعت مرغداری نمای کل آنرا بررسی می کنیم .به طور کلی مرغداری در دو خط یا رشته فعالیت میکند:خط تولید تخم مرغ و خط تولید گوشت مرغ .در هر دو رشته شکل تولید به صورت زیر است:
۲-۳-۳-۱- گله های تجاری
محصول این گله ها گوشت مرغ یا تخم مرغ بوده که مستقیما به مصرف انسان می رسند .جوجه یکروزه
این گله ها خود محصول گله هایی هستند که در اصطلاح این صنعت به آنان “گله های مادر “اطلاق
می شود.
۲-۳-۳-۲- گله های مادر:
محصول نهایی گله های مادر جوجه یکروزه (گوشتی یا تخمگذار )می باشد.که به عنوان نهاده ای جهت تولید گوشت یا تخم مرغ مورد مصرف مرغداران پرورش دهنده نیمچه گوشتی یا تولید کنندگان تخم مرغ قرار می گیرند.جوجه یکروزه گله های مادر نیز به نوبه خود محصول گله های هستند که تحت عنوان “گله های اجداد “نامیده می شود.
۲-۳-۳-۳- گله های اجداد:
محصول نهایی گله های اجداد،جوجه یکروزه مادر (گوشتی و تخمگذار)است که مورد احتیاج مزار پرورش دهنده مرغ مادر می باشند.البته گله های اجداد نیز خود محصول گله های لاین خالص هستند.
۲-۳-۳-۴-گله های لاین:
خالص ترین نوع مرغ و خروس در مقاطع لاین حاصل می گردد. مرغ لاین ،مرغی است که بعضی از صفات ممتاز مانند رشد سریع ،مقاومت دربرابر امراض ،سازش با شرایط محیط ،وزن یا میزان تخمگذاری و غیره با استفاده از روشهای علمی اصلاح نژاد در آن تثبیت شده است.تنها تعداد معدودی از کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه اصلاح نژاد موفق به تولید این نژاد شده اند. در ارتباط با توضیحات قبل، این نکته را نیز باید اضافه کرد که هر قطعه جوجه خط مادری اجداد (گوشتی)توانایی تولید حدود ۴۰ قطعه جوجه یکروزه مادر و هر قطعه جوجه یکروزه مادر امکان تولید بالغ بر ۱۲۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی را طی یک دوره ۱۵ ماهه دارا می باشند.یعنی از یک قطعه جوجه اجداد می توان به ۴۸۰۰ قطعه جوجه گوشتی دست یافت .(مراثی،۱۳۸۸،مدیریت پرورش طیور)
شکل(۲-۱) سیستم یکپارچه
 
مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهشهای اقتصادی شهریور ۱۳۹۰- تهران
۲-۳-۴- تولید گوشت مرغ در ایران