مقاله علمی با منبع : تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان …

قیمت حمایتی: معمولا قیمتی است بالاتر از قیمت های تعیین شده در بازار است. در این راستا دولت مازاد تولید را خریداری نموده و اختلاف بین عرضه و تقاضا را می پوشاند .قیمت حمایتی برای حفظ نظام تولیدی در حدی بالاتر از تقاضای بازار یا قیمت های بازار است. تعیین چنین قیمتی به منظور حفظ تولید کننده در برابر کاهش های شدید قیمت خواهد بود.(پیرایی،خسرو.پایان نامه ارشد دانشگاه تربیت مدرس)
قیمت تضمینی: قیمتی است که علیرغم تعیین قیمت در بازار از سود دولت تعیین می گردد.دولت کالاهای تولید کنندگان را با این قیمت خواهد خرید.در این صورت تولید کننده مجاز به فروش محصول خود به قیمت های بالاتر از قیمت های اعلام شده بوده و چنانچه قیمت ها در بازار آزاد از حداقل قیمت های اعلام شده کمتر باشد دولت موظف است برای جلوگیری از زیان تولید کننده نسبت به خرید محصولات مورد نیاز اقدام کند(مانند گندم، ذرت،گوشت مرغ و تخم مرغ)(عسگری،علی.۱۳۶۹)
نهاده ها یا مواد علوفه ای: انواع مواد وخوراک مورد نیاز مصرف دام، طیور و آبزیان به شکل آماده می باشد .(شرکت پشتیبانی امور دام)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
سیاست گذاران بخش کشاورزی ایران،برای حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان این بخش ،معمولا مجموعه ای از ابرازهای سیاستی را به طور همزمان به کار می گیرند.(دور اندیش،حسینی،نیکو کار۱۳۸۹، ارزیابی سیاست تنظیم بازارگوشت مرغ)
گوشت مرغ( با مقدار تولیدی که دراین فصل به طور مفصل به آن پرداخته شده) نقش مهمی در تولیداقلام پروتئینی دارد این محصول در تغذیه ی اقشار جامعه ی ایرانی، سهم بیشتری نسبت به سایر گوشت ها (گوشت قرمزو گوشت ماهی) دارد،با توجه به اهمیت صنعت گوشت مرغ در تولید وسهم روبه رشد این محصول در سبد غذایی خانوارها ،دولت ها همواره در بازار این محصول مداخله کرده وبا اجرای سیاستهای حمایتی از جمله تنظیم بازار، به حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می پردازد. این سیاستها که معمولا در اکثر کشورهای دنیا اجرا می گردد و همچنین سایر سیاستهای حمایتی مانند تشویق صادرات، فرآوری، نوسازی بخش تولید و…. در تکمیل این سیاست به کار گرفته می شوند در اجرای سیاستهای حمایتی توسط دولت دامنه نوسان قیمت گوشت مرغ در طول سالهای اجرای سیاست تنظیم بازار به طور چشمگیری نسبت به سالهای پیشین تعدیل و کاهش یافته است که این موفقیت نسبی در اجرای این سیاست تلقی می شود متغیرهای مهم مانند ثبات نسبی نرخ ارز، تعدیل نوسانات قیمت جهانی نهاده ها، واردات متناسب نهاده ها در تعدیل نوسانات قیمت موثر بوده است. این فصل مشتمل بر چهار بخش است در بخش اول تاریخچه، وظایف و فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در بخش دوم تاریخچه صنعت مرغداری در ایران، تولید، تجارت، مصرف سرانه گوشت مرغ، نیازها و مشکلات صنعت مرغداری در کشور وبخش سوم تنظیم بازار نهاده ها و گوشت مرغ و بخش چهارم سوابق تحقیق در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد
۲-۲- بخش اول
۲-۲-۱- تاریخچه و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام
شرکت پشتیبانی امور دام کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغازنمود، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد سازندگی به منظور ایجاد حد اکثر تجانس و رعایت پیوستگی در وظایف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود برای تنظیم بازار نهاده ها و فرآوردها ی دامی و همچنین نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ؛‌اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دولتی و جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی ایجاد شده است.
پیشنهاد یاد شده، درقالب ادغام شرکتهای سهامی گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه ارائه و در شصت و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور در مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴، به تصویب رسید.
موضوع شرکت پشتیبانی امور دام براساس بند پنج اساسنامه عبارت است از تهیه, تولید و نگهداری , توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام , طیور و آبزیان , مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آنها , کمک به عمران , احیاء و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید , حمایت از تولید کننده , مصرف کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه ای و محصولات پروتئینی دامی
برای تحقق موضوع فوق و مطابق ماده شش اساسنامه شرکت مجاز به انجام عملیات زیر می باشد:
۱- خرید علوفه از داخل و خارج از کشور
۲- تهیه و تولید خوراک دام طیور آبزیان مواد پروتئینی و مواد اولیه مورد نیاز
۳- انجام خدمات بازرگانی در جهت واردات اقلام مورد نیاز و صادرات مواد علوفه ای و پروتئینی با رعایت مقررات مربوط
۴- فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و محصولات پروتئینی حیوانی و ذخیره سازی آن
۵- انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار و توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور گوشت و متفرعات دام و طیور خوراک دام و طیور و شیر و فراورده های آن
۶- سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به هدفهای شرکت
۷- تحصیل اعتبار وام از موسسه ها و بانکها بمنظور نیل به هدفهای شرکت
۸- عضویت در سازمانها و موسسه های داخلی و خارجی بین المللی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۹- انجام اقدامهای لازم بمنظور استفاده از ضایعات کشاورزی کشتارگاهها کارخانه ه

نوشته ای دیگر :   سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ا مازاد محصولات کشاورزی مواد مصرفی و غیر اینها و تبدیل آنها به مواد قابل استفاده در خوراک دام طیور و آبزیان
۱۰- پیش بینی و تامین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولید کنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
۱۱- تاسیس صندوقهای مشترک با دامپروران بمنظور حمایت از تولید پروتئین دامی
۱۲- تولید و پرورش انواع گونه های اجداد طیور و متفرعات آن
۱۳- مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها
۱۴- ایجاد و بهره برداری از میدانهای دام کشتارگاهها سردخانه ها انبارها و آزمایشگاهها کارگاههای بسته بندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارک حمل و نقل توزیع و نگهداری دام و طیور گوشت و متفرعات آنها
۱۵- انجام مطالعات کاربردی مورد نیاز برای نیل به اهداف شرکت
۱۶- مطالعه و بررسی روشهای مناسب اجرایی و تدوین دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذیصلاح و تولید کنندگان بمنظور بهبود روشهای تولید
۱۷- خرید ؛ توزیع و بکار گیری ماشین الات ؛ ادوات ؛ تجهیزات ؛ مصالح و مواد اولیه مورد نیاز در جهت انجام وظایف شرکت.
۱۸- انجام هر گونه عملیات دیگری که برای تامین هدفها و تحقق وظیفه های قانونی شرکت لازم تشخیص داده شود
اهم جهت گیری ها و سیاست های اجرایی شرکت در طی مدت فعالیت خود به شرح زیر بوده است :
۱-   خرید تضمینی و تنظیم بازار علوفه
۲-    پشتیبانی تولید فرآورده های پروتئینی
۳-   حمایت از مصرف کنندگان
۴-   کاهش اثرات خشکسالی
۵- مشارکت  در اجرای طرح ملی تعادل و مرتع
۶- مباشر طرح های مصوب
هدف اصلی  فعالیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور  که دارای گستره وسیع در سطح کشور بوده ، حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهاده ها و محصولات دام و طیور می باشد.
بررسی ساختاربازارهای تحت فعالیتهای شرکت پشتیبانی اموردام و نقش آن در بازار:

نوشته ای دیگر :   جستجوی مقالات فارسی - رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان- قسمت ...