سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ …

توهم زدایی یا سرخوردگی: در این مرحله، فرد نسبت به فعالیتی که اغلب انجام می دهد، سرخورده و بی تمایل می شود. موقعی که فرد از این مرحله بگذرد، می تواند مطمئنا وارد مرحله سوم یعنی تعادل شود.
تعادل؛ نماد و مشخصه بارز مرحله سوم، استفاده طبیعی از اینترنت است. هر فردی در زمان های متفاوتی وارد مرحله سوم می شود. در جمع بندی این سه مرحله باید گفت که حتی گاه اتفاق می افدد که تمامی این مراحل به صورت چرخشی در فرد تکرار شوند. در واقع، سیر این مراحل به صورت خطی نیست. به ویژه زمانی که فرد فعالیت جدید جالب دیگری را در اینترنت پیدا می کند، این مراحل دوباره در وی از نو شروع می شوند (به نقل از معیدفر و همکاران، ۱۳۸۴).
سیگل و سنا[۱۳۳] (۱۹۹۷) در بررسی نظریه های مربوط به اعتیاد اینترنتی، به نظریه های کلان انحراف و کج رفتاری اجتماعی استناد کرده و این نظریه ها را به چهار دسته کلی تقسیم کرده اند که هر کدام از این دسته های کلی خود نظریه های مختلفی را دربرمی گیرد.
این چهار دسته کلی عبارتند از:
نظریه های فردی: در نظریه های فردی، ریشه اختلال در خود فرد جستجو می شود. یعنی ساخت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. براساس این دیدگاه، شخصیت شامل تمامی جنبه های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی و حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی و زیست شیمیایی می شود که به وجود آورنده رفتار بهنجار یا نابهنجار است.
نظریه های ساختار اجتماعی: براساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.
سیگل و سنا نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده اند:
نظریه در هم ریختگی اجتماعی
نظریه های فشار
نظریه خرده فرهنگ
نظریه های فرایند اجتماعی: نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان ها در زندگی اجتماعی روزمره می دانند. نظریه های فرایند اجتماعی به نظریه های زیر تقسیم می‏شوند:
الف) نظریه تداعی افتراقی
ب) نظریه کنترل اجتماعی
ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی[۱۳۴]
۴) نظریه های واکنش اجتماعی: نظریه های واکنش اجتماعی، بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می شوند. یعنی روشی که در آن جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشان می دهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان می دهند (به نقل از امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱).
الف) رویکرد پویایی روانی و شخصیت
این نظریه، ریشه های وابستگی فرد به اینترنت را به سال های آغازین زندگی وی ارتباط می دهد. به عبارتی، عمده ترین دلایل گرایش اعتیادآور فرد به اینترنت، شوک های روحی یا کمبودهای عاطفی دوران کودکی، ارتباط با سایر ویژگی های خاص شخصیتی و یا سایر اختلالات، خلق و خوها یا گرایش های روانشناختی ارثی است. طبق این دیدگاه، بسته به حوادثی که در دوران کودکی برای فرد اتفاق افتاده است و یا ویژگی های شخصیتی که در طی بلوغ در این فرد شکل گرفته است، فرد برای تقویت یک رفتار اعتیادآمیز و یا هر رفتار دیگری مستعد می شود. در این حالت، آنچه که اهمیت دارد، موضوع یا فعالیت نیست، بلکه فرد و شرایطی است که وی متأثر از آن، وابسته می شود (دوران[۱۳۵]، ۲۰۰۳ به نقل از معیدفر و همکاران، ۱۳۸۴).
ب) رویکرد کنترل اجتماعی
براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی نوجوانان و جوانان می‏شود «پیوند اجتماعی» است. به اعتقاد هیرشی، پیوندهای اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی دلبستگی، تعهد، مشغولیت و اعتقاد است. ضعف هریک از این چهار عنصر در فرد می تواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود.
الف) دلبستگی: کسانی که به دیگران دلبستگی و علاقه ای ندارند، نگران این نیستند که روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند و به همین علت بیشتر احتمال دارد که مرتکب رفتار انحرافی شوند.
ب) تعهد: هرچقدر میزان تعهد فرد نسبت به خانواده، شغل، دوستان و غیره کمتر باشد احتمال ارتکاب رفتارهای انحرافی بیشتر خواهد بود.
ج) درگیری (مشغولیت): کسانی که مشارکت مداوم در فعالیت های زندگی، کار، خانوادگی و غیره نداشته و بیکارند، فرصت بیشتری برای انحراف دارند.
د) باور و اعتقاد: اگر فردی اعتقاد قوی به ارزش ها و اصول اخلاقی یک گروه نداشته باشد یا به این ارزش‏ها وفادار نباشد، احتمال گرایش وی به رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود (امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱).
پ) رویکرد رفتاری
این تبیین بر پایه مطالعات اسکینر[۱۳۶] راجع به شرطی شدن عامل یا کنشگر است. براساس این دیدگاه، فرد برای دریافت پاداش وارد اینترنت می شود. پاداش هایی که وی از این رفتار می گیرد، فرار از واقعیت، رسیدن به عشق و سرگرمی های زیاد است و چنانچه فرد در زمان های آتی نیز به این پاداش ها نیاز داشته باشد، احتمال به اینترنت روی خواهد آورد. در نتیجه این روند تقویت شده و چرخه همچنان ادامه پیدا می کند (دوران، ۲۰۰۳ به نقل از معیدفر و همکاران، ۱۳۸۴).
ت) رویکرد زیست پزشکی
بر پایه تبیین زیست پزشکی، عوامل ارثی و مادرزادی و یا اختلالات شیمیایی در مغز و فرارسانها[۱۳۷]، دلایل اصلی روی آوردن فرد به اعتیادند. از نظر این دیدگاه، وجود برخی کروموزوم ها، هورمون ها، مواد زائد و یا فقدان مواد شیمیایی لازم و مشخص و فرارسان هایی که فعالیت مغز و سایر دستگاه های عصبی را تنظیم می‎کنند، در بروز وابستگی در فرد موثرند (فریس، ۲۰۰۲).

نوشته ای دیگر :   علمی :بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ث) رویکرد شناختی
همانند دیدگاه روانکاوی، دیدگاه شناختی متوجه فرایندهای درونی است. البته این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال، نیازها و انگیزش ها تأکید کند، بر اینکه افراد چگونه اطلاعات را کسب کرده و تفسیر می کنند و آنها را در حل مشکلات به کار می گیرند تأکید دارد. اصولا دیدگاه شناختی بیشتر به افکار کنونی و شیوه های حل مسأله توجه دارد تا تاریخچه شخصی. در این دیدگاه، وابستگی به اینترنت، برآمده از شناخت های معیوب و یا پردازش معیوب شناختی است و درمان آن مبتنی بر تصحیح فرایند شناخت های معیوب است (امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱).
رویکرد شناختی اینترنت را همچون فضایی برای جستجوی اطلاعات در نظر می گیرد. اینترنت توسط رسانه ها، افرادی که صفحات وب را در اختیار دارند، ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و کاربران، به عنوان یک ذخیره عظیم اطلاعاتی ساخته می شود. بارات و برودر[۱۳۸] گسترش اینترنت را در قالب ۴۰۰ میلیون صفحه و نرخ رشد آن را ۵/۷ صفحه در هر ثانیه برآورد کرده اند. برآوردها از سال ۱۹۹۸ تاکنون چندین بار تجدید نظر شده اند تا با افزایش چشمگیر میزان اطلاعات موجود روی اینترنت هماهنگ باشند. رشد چشمگیر اطلاعات موجود، شیوه تفکر ما درباره اطلاعات را تغییر داده است. در حالی که اطلاعات پیشین منابعی نادر بوده و دسترسی به آنها دشوار بود، امروزه ما روی اینترنت با سربار اطلاعاتی مواجه هستیم. فعالیت های انسانی مهم همچون جستجو، جمع آوری و مصرف اطلاعات در عصر اینترنت عمیقا تغییر کرده اند. در حقیقت انسان ها اغلب نمی توانند خود را با رشد سریع اطلاعات قابل دسترسی ارائه شده روی اینترنت هماهنگ کنند (ریوا و گالیمبرتی[۱۳۹]، ۲۰۰۳).
ج) رویکرد شناختی – رفتاری
گسترش وابستگی به اینترنت، با شرایط روان شناختی قبلی به وجود می آید. در اکثر مواقع، این آسیب شناسی شامل افسردگی، اضطراب اجتماعی و انواع روان پریشی هاست. وقتی فرد در معرض استفاده از اینترنت قرار می گیرد، فرایند کاربرد مشکل زای اینترنت شروع می شود. این آسیب شناسی زمینه ای، نوعی آمادگی و تمایل است و موجب شروع استرس می شود.
البته چندین عامل دیگر نیز در ایجاد و یا حفظ اختلال دخالت دارند:
اولا، بعضی از تقویت کننده های رفتاری وجود دارند که به عنوان عامل شرطی عمل می کنند. اتاق، صندلی، دست زدن به صفحه کلید، موس، صدای روشن شدن رایانه، بوق یا صدای زنگ آن در گروه این عوامل هستند.
ثانیا، عملکرد بد شناختی نیز در اینجا عمل می کند. زیرا شناخت غیر سازشی در زمینه خود و دنیا، شاخص های اولیه این اختلال هستند. باورهایی همچون این موضوع که فرد فقط در اینترنت قدرت کنترل دارد، فقط در آنجا برای خود کسی است و فقط در آنجا قابل احترام است و یا نظایر آن، افکار شناختی مشکل زا در زمینه «خود» هستند.
باورهایی مانند هیچ کس در بیرون از اینترنت از من خوشش نمی آید یا اینترنت تنها جایی است که واقعا می‎شود مردم را شناخت، و هرکسی به نوعی به اینترنت آلوده است و مانند آن افکار شناختی مشکل زا در زمینه «دنیا» هستند.

نوشته ای دیگر :   ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش ...