بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل …

وجود دو یا چند علامت کناره‌گیری در طی دو روز در ماه که بعد از کاهش و یا ترک مداوم استفاده از اینترنت حاصل می‌شود. این مسئله باید موجب بروز دردها و رنج ها و یا اختلالاتی در عملکرد اجتماعی، فردی و یا آموزش شود.
از اینترنت به منظور تخفیف و یا اجتناب از علائم کناره‌گیری استفاده می‌شود.
از اینترنت، اغلب در دوره‌های زمانی بیش از آنچه که در ابتدا مدنظر بود، استفاده می‌شود.
حجم قابل توجهی از وقت صرف فعالیت های مربوط به کاربری اینترنتی (برای مثال، کتاب های اینترنتی، جست‌وجوی مرورگرهای[۱۳۱] جدید شبکه، جست‌وجوی فروشندگان اینترنتی) می‌شود.
به‌خاطر استفاده از اینترنت، از فعالیت های مهم اجتماعی، شغلی و یا تفریحی دست کشیده و یا از میزان این فعالیت ها کاسته می‌شود.
فرد به ‌دلیل استفاده مفرط از اینترنت، خطر فقدان روابط مهم، شغل و فرصت های آموزشی و شغلی را می‌پذیرد (به نقل از معیدفر و همکاران،۱۳۸۴).
از جمله معیار های مهم دیگر در زمینه ی شناخت وابستگی شدید به اینترنت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
موقعی که شخص سعی می‌کند تا از اینترنت خارج شود، احساس بی‌قراری و بدخلقی می‌کند.
از اینترنت، برای فرار از مشکلات و یا کاستن از احساس یأس و ناامیدی، گناه، اضطراب و یا افسردگی استفاده می کند.
کاربر اینترنت در مورد میزان و وسعت استفاده خود از اینترنت، به اعضای خانواده و یا دوستانش دروغ گفته و آن را کتمان می‌کند.
و نهایتاً شخص با وجود هزینه بالای استفاده از اینترنت، مکرراً از آن استفاده می‌کند )اولیور[۱۳۲] ،۲۰۰۳، به نقل از معیدفر و همکاران،۱۳۸۴).
گرین فیلد (۱۹۹۹) در مطالعه‌ای که روی کاربران اینترنت انجام داد، پی برد که ۷/۵ درصد از نمونه تحقیق وی دارای معیار استفاده غیرارادی از اینترنت بودند. همچنین، حدود یک سوم از مشارکت‌کنندگان در این مطالعه اظهار داشته‌اند که آنها از اینترنت به‌عنوان یک روش فرار از وضع همیشگی و یا تغییر خلق و خویشان استفاده می‌کنند. افراد وابسته در قیاس با افراد غیروابسته، اعتقاد بیشتری به ازدست‌دادن کنترل رفتارها‌یشان هنگام استفاده از اینترنت داشته‌اند. گرین فیلد معتقد است که فقدان کنترل بر رفتارها، تنها یکی از شاخص های طبیعت روانگردان اینترنت است. سایر علائم نیز شامل تحریف وقت و زمان، تسریع دوستی و صمیمیت و کاهش حجب و حیا است. برای مثال، ۸۳ درصد از مشارکت‌کنندگانی که معیارهای اعتیاد به اینترنت را داشتند، اذعان داشته‌اند که موقعی که از اینترنت استفاده می‌کنند، مرزها را زیر پا گذاشته و کنترلی بر آنها ندارند. این درحالی است که از میان افراد غیروابسته، تنها ۳۷ درصد به فقدان کنترل بر مرزها اشاره کرده‌اند.
یانگ (۱۹۹۸) علائم چندی را برای استفاده بیش از حد از اینترنت برمی شمارد:
تکذیب و دروغ گفتن درباره میزان زمان سپری شده با رایانه، یا آنچه با رایانه انجام می دهند.
خستگی شدید و تغییر درعادات خواب، همچون بیداری زودهنگام یا بیدار ماندن تا پاسی از شب (برای سپری کردن حداکثر زمان ممکن در اینترنت(.
مواجهه با مشکلات تحصیلی همچون افت نمره (والدین نیز گاهی اوقات از آنجا که گمان می کنند فرزندشان با استفاده از رایانه به انجام تکالیف درسی می پردازد، از این حقیقت که رایانه مقصر است چشم پوشی می کنند).
دوری از دوستان و افت علاقه نسبت به سرگرمی ها و دوستان.
فعالیت های اینترنتی جای زندگی واقعی را می گیرند.
کاهش اشتها خاصه زمانی که از استفاده از رایانه محروم می شوند.
افت وضعیت ظاهری یا بهداشت فردی.
نافرمانی و عصیان (زمانی که والدین با نوجوانان مخالفت می کنند آنان به طرز خصومت آمیزی عکس العمل نشان می دهند حتی ممکنست قوانین استفاده از رایانه را زیر پا بگذارند).
به طور کلی آنجا که آنان احساس می کنند از وابستگی شان نسبت به دوستان مجازی خود محروم شده اند واکنش های شدید نشان می دهند.
گرین فیلد بیان داشت که درآندسته از افرادی که بر وابسته بودن خود به اینترنت صحه گذارده اند نشانه های متعددی وجود دارد که از موارد ذیل تشکیل گردیده است:
تمایل بی جهت نسبت به درون خط بودن (۸۳ درصد)
نیاز تدریجی به زمان بیشتر اتصال به اینترنت به صورت درون خطی (۵۸ درصد)
نیاز هرچه بیشتر به مطالب تحریک کننده جنسی (۵/۲۲درصد)
عدم موفقیت و شکست در تلاش برای ترک استفاده از اینترنت (۵/۶۸ درصد)
احساس بیقراری در هنگامی که سعی در ترک آن دارند (۷۹ درصد) (گرین فیلد، ۱۹۹۹).
یانگ، روانشناس مرکز اختصاصی وابستگی اینترنت، افرادى را به عنوان وابسته به اینترنت طبقه بندى مى کند که وضعیت آنها طى سال گذشته با چهار گزینه یا بیشتر از معیارهای ذیل مطابقت داشته است. البته وی به طور خاص در حیطه وابستگی به اینترنت فعالیت می کند و مقوله گسترده تر وابستگی به رایانه در این طبقه بندی در نظر گرفته نشده است. موارد در نظر گرفته شده توسط یانگ عبارتند از :
آیا فکر اینترنت ذهنتان را مشغول کرده و حتی زمانی که به اینترنت وصل نیستید درباره آن فکر می کنید؟
آیا احساس می کنید برای آنکه نیازتان ارضاء شود می باید مدت زمان بیشتری را در اینترنت سپری کنید؟
آیا قادر نیستید میزان استفاده خود از اینترنت را کنترل کنید؟
آیا هنگامی که سعی کرده اید میزان استفاده خود از اینترنت را کم یا متوقف کنید احساس بدخلقی و ناراحتی داشته اید؟
آیا هنگامی که به اینترنت متصل نیستید گوشه گیری می کنید و احس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اساتی همچون افسردگی یا بدخلقی به شما دست می دهد؟
آیا برای فرار از مشکلات یا تسکین احساساتی همچون گناه، اضطراب، افسردگی یا درماندگی به سراغ اینترنت می روید؟
آیا برای پنهان کردن مدت زمان استفاده خود از اینترنت به دوستان یا اعضای خانواده خود دروغ می گویید؟