فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۵۶

.[۱۱]حمیدی زاده محمدرضا و یزدانی ناصر، (پاییز و زمستان۱۳۹۰). مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان، فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، شماره ۶، ص ۱۷۶-۱۵۰٫
.[۱۲]حیدرزاده کامبیز، الوانی سیدمهدی و قلندری کمال، (پاییز ۱۳۸۹). بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند براساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید، پژوهش های مدیریت، شماره ۸۶، ص ۵۲-۲۷٫
.[۱۳]حیدرزاده کامبیز و خسروزاده شیرین، (تابستان۱۳۹۰). ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، آگاهی از محصول و درگیری ذهنی ( پیچیدگی ) محصول بر تصمیم خرید مصرف کنندگان، مدیریت بازاریابی، شماره ۱۱، ص ۳۲-۱٫
.[۱۴]حیدرزاده کامبیز و نوروزی عبداله، (زمستان۱۳۸۹). بررسی تاثیر پیچیدگی ذهنی خرید بر شناخت محصولات فایده باور ( مبتنی بر فایده آنی ) و محصولات لذت جویانه ( مبتنی بر لذت آنی ) در فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۷، ص ۵۵-۳۹٫
.[۱۵]خادمیان طلیعه و مبارکی فرد نیره، (بهار۱۳۹۱). بررسی جامعه شناختی علل تاثیر تبلیغات بر میزان و نوع مصرف زنان و دختران ( مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال )، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره ۵، ص ۱۱۲-۹۵٫
.[۱۶]خائف الهی احمدعلی، نوری آقاعلی و ذبیحی محمدرضا، (تابستان۱۳۹۱). کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین ( مورد مطالعه : تارنمای شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۲، ص ۸۶-۶۹٫
.[۱۷]دهدشتی شاهرخ زهره، قاسمی حسن و سیفی ابوالفضل، (تابستان و پاییز۱۳۸۹). مدل تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۸۹، ص ۱۴۲-۱۱۵٫
.[۱۸]دیندارفرکوش فیروز و حیدربیگی آرزو، (بهار۱۳۹۰). بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برنگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید، بررسی تبلیغات تجاری، شماره ۱۲، ص ۲۱۸-۲۰۳٫
.[۱۹]ربیعی علی، محمدیان محمود و برادران جمیلی بیتا، (تابستان۱۳۹۰). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران، مجله علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۲، ص ۴۰-۱۷٫
.[۲۰]رضوانی حمیدرضا و رشیدایی آبندانسری اکرم السادات، (پاییز۱۳۹۲). بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۳، ص ۵۸-۳۹٫
.[۲۱]رضوانی حمیدرضا و ملک پور مهرگان، (بهار و تابستان۱۳۸۸). ارائه الگویی برای دسته بندی ویژگی های محصول، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۵، ص ۷۱-۵۸٫
.[۲۲]رنجبریان بهرام، رشیدکابلی مجید، صنایعی علی و حدادیان علیرضا، (بهار۱۳۹۱). تحلیل رابطه بین ارزش درک شده ، کیفیت درک شده ، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران، مدیریت بازرگانی، شماره ۱۱، ص ۷۰-۵۵٫
.[۲۳]رنجبریان بهرام، جلیلوند محمدرضا و فتحی سعید، (زمستان۱۳۹۰). تاثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی ( مورد مطالعه : شهراصفهان )، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴، ص ۱۷۵۶۷-۱۷۵۴۷٫
.[۲۴]سعیدنیا حمیدرضا و جمالی نژاد سحر، (بهار و تابستان۱۳۸۹). ارزیابی تاثیر درگیری محصول بر میزان وفاداری به برند تلفن های همراه ( مطالعه موردی : دانشجویان )، مدیریت بازرگانی، شماره ۸، ص ۱۹۲-۱۶۷٫
.[۲۵]شاه محمدی عبدالرضا و احمدی اسکویی نسرین، (تابستان۱۳۹۰). سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی، مطالعات رسانه ای، شماره ۱۳، ص ۲۳۱-۲۱۷٫
.[۲۶]شاه محمدی عبدالرضا و میرزائی پور علی، (بهار۱۳۹۰). بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک درمیان مشتریان خود در شهر تهران، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، شماره ۱، ص ۱۳۸-۱۱۹٫
.[۲۷]صمدی منصور، حاجی پور بهمن و دهقان میثم، (پاییز و زمستان۱۳۸۸). بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران، اندیشه مدیریت، شماره ۲، ص ۱۶۵-۱۴۹٫
.[۲۸]صمصام شریعت سیدمحمدرضا، آتش پور سیدحمید و کامکار منوچهر، (تابستان۱۳۸۶). مقایسه عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات، دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره ۳۲، ص ۱۲۰-۹۰٫
.[۲۹]عباس زاده سیدمیر محمد، امانی ساری بگلو جواد، خضری آذر هیمن، پاشوی قاسم، (۱۳۹۱). مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری با معرفی نرم افزارهای Smart PLS، Visual PLS، PLS-Graph، چاپ اول، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
.[۳۰]عباسی عباس و محمدیان مقدسه، (پاییز۱۳۸۶). رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ۷، ص ۱۱۹-۹۹٫
.[۳۱]عزیزی شهریار و درخشان افشین، (تابستان و پاییز۱۳۸۸). شناسایی عوامل موثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های ۱۷و۱۸، ص ۱۵۸-۱۷۲٫
.[۳۲]غلامزاده رسول، قنواتی مهدی، (۱۳۹۰). مسیر راهبردی شرکت های مواد غذایی و سبک ورود به بازار، دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۳، ص۶۲-۴۷٫
.[۳۳]فیض داود و سلحشور اکبر، (زمستان۱۳۸۹). بررسی کاربرد نسبت طلایی در بسته بندی محصولات و تاثیر آن بر رفتار خرید مصرف

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کنندگان، مدیریت بازرگانی، شماره ۶، ص ۱۳۶-۱۲۱٫
.[۳۴]قاسمی وحید، (۱۳۸۹). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
.[۳۵]قره چه منیژه، مقدسی محمد و عظیمی سیدحمیدرضا، (پاییز۱۳۹۱). بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر قصد خرید اینترنتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱۱، ص ۱۴۲-۱۱۹٫
.[۳۶]قلی پور رحمت الله، حسنقلی پور طهمورث، همتی عبدالناصر و شریفی کیومرث، (۱۳۹۱). ارائه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخشی در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی، مدیریت بازرگانی، شماره ۳، ص ۱۳۶-۱۲۱٫