دسترسی متن کامل – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر …

داستان‌های «مرد نادان و گوسفند بیچاره»، «بازرگان و مرد امانت‌دار» و «دزد نادان و مرد ثروتمند»، » به روش ساده نگارش یافته است. هرچند که توجه به شخصیتپردازی درست و گاه خلق رویدادهای جدید تا حدی به آنها نیز خلاقیت بخشیده است.
– تصویر و سایر اجزای تکمیلی
جلد کتاب از «امیر حامد پاژتار» به عنوان تصویرگر یاد می‌کند.
تصاویر زیبا و رنگی کتاب، با محتوای داستان هماهنگی داشته کودک را در دریافت مفهوم یاری می‌رساند. غم و شادی شخصیت‌ها و عواطف و احساسات آن‌ها، در میان همین تصاویر جلوه‌گر می‌شود.
در بسیاری موارد، ‌تصویرگر به منظور ملموس و امروزی کردن داستان، ملزومات زندگی انسانی را برای شخصیت‌های حیوانی به کار می‌گیرد. به عنوان مثال لباس پوشیدن خرگوش و ترسیم تخت، میز، قوری، بشقاب و … در داستان «گربه ناقلا»، کودک را به فضایی آشنا می‌کشاند.
– طرح روی جلد که صحنه‌ای از داستان را با عنوانی درشت به تصویر کشیده‌ است، در جلب توجه‌ مخاطب به مطالعه‌ی داستان تاثیری بسزا دارد.
– استفاده از خط درشت و خوانا و اختصاص دادن سهم عمده‌ی کتاب به تصویر و نقاشی از نکاتی است که در زمینه‌ی کار کودک باید به آن توجه داشت؛ مطلبی که در آثار بازنوشته‌ی قلانی قابل مشاهده است.
– در تمامی این آثار، هر دو صفحه مصور است. متن کتاب گاه تنها در یک صفحه ظاهر می‌شود و گاه نیز متن در هر دو صفحه گنجانده می‌شود.
– در بیشتر موارد، متن روی یک زمینه‌ی آبی یا سبز روشن که نمایانگر سبزه‌زار و آسمان آبی است نگارش می‌یابد تا تصاویر باعث دشوارخوانی متن نشود.
– گزینش آثار
قلانی داستان‌هایی را برگزیده است که از نظر محتوایی، پیامی مفید به کودکان انتقال می‌دهد. در این میان بیشترین توجه‌ او به حکایات فرعی باب‌های «شیر و گاو» و «بوف و زاغ» است که مفاهیمی ارزنده، هم‌چون تدبیر و چاره‌اندیشی را در خود گنجانده است.
– تناسب یا عدم تناسب متن با گروه سنی ذکر شده در کتاب
بیشتر آثار قلانی به سبب تازگی برای کودک جذابیت دارد. نویسنده در همهی این آثار عواطف و روحیه‌ی کودک را درنظر گرفته است و از این رو تمامی داستان‌ها به پایانی خوشایند ختم می‌شود.
ارزیابی نهایی
قلانی برای تطبیق اثر با نیاز گروه سنی مورد نظرش، بیشتر داستانهایش را به شکلی خوشایند پایان میدهد و گاه برای انتقال داستانهایی که در مأخذ، پیام و محتوایی نامناسب دارند، با ایجاد خلاقیت و یا آفرینش مجدد، مضمون و درونمایهای جدید به آنها اعمال میکند. زبان بازنویس هرچند روان و بینقص است، اما همچون بیشتر آثاری که در حوزهی ادبیات کودک نگارش یافته، از آرایههای ادبی و توصیف بیبهره است.
۳-۸- ناصر کشاورز
ناصر کشاورز که نامی آشنا برای همه‌ی کودکان و نوجوانان است، در سال ۱۳۴۱ در تهران متولد می‌شود. از او تاکنون حدود ۱۶۰ عنوان کتاب در حوزه‌ی ادبیات کودک منتشر شده است.
کسب جوایز متعدد در حوزه‌ی شعر کودک و نوجوان از افتخارات این نویسنده‌ی گران‌قدر است.
او به بازنویسی شش قصه از کلیله و دمنه پرداخته که از این میان تنها سه اثر، یعنی حکایات «کلاغی و کلاغی بود»، «لاک‌پشت و دام آهو» و «جنگ لک‌لک و خرچنگ» در محدوده‌ی این پژوهش قرار می‌گیرد.
۳-۸-۱- نقد و بررسی داستان «لاک‌پشت و دام آهو»
کشاورز، ناصر (۱۳۸۴). لاک‌پشت و دام آهو. تهران: افق.
گروه سنی ذکر شده در کتاب: ‌ب.
مأخذ کتاب: کلیله و دمنه
نویسنده در صفحه‌ی عنوان، کتاب مأخذ را ذکر کرده است.
مشخصات ظاهری: ۱۶ ص، مصور (رنگی)
۳-۸-۱-۱- خلاصه‌ی داستان
آهویی که از دست صیاد گریخته است، خود را به چشمه‌ای می‌رساند که محل زندگی سه دوست صمیمی- موش، کلاغ و لاک‌پشت- است. او نیز به این جمع دوستانه می‌پیوندد و زندگی آن‌ها شیرین‌تر از پیش می‌شود. تا این‌که روزی آهو به دام می‌افتد و آن سه را به سوی خود می‌کشاند. در همان لحظه که موش از بریدن بند آهو فارغ شده است، صیاد از راه می‌رسد و همه‌ی آن‌ها فرار می‌کنند به جز لاک‌پشت که در کیسه‌ی صیاد اسیر می‌شود. موش، کلاغ و آهو برای نجات دوست خود چاره‌ای می‌اندیشند. آهو لنگان‌لنگان به راه می‌افتد و کلاغ با نوک‌زدن به پای او که آغشته به آب زرشک است، توجه‌ صیاد را جلب می‌کند. صیاد با رها کردن کیسه به دنبال آن‌ها راه می‌افتد. در این فرصت موش با بریدن بندهای کیسه، لاک‌پشت را نجات می‌دهد. با مشاهده‌ی این اتفاقات عجیب، صیاد ترسیده از آن‌جا فرار می‌کند.
۳-۸-۱-۲- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی
الف. بخشی از متن بازنویسی شده

«نشست آن موش فکری کرد
به آهو گفت: «فهمیدم
ببین در حل این مشکل
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است