پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه قسمتی از متن پایان نامه : 2-2 حاکمیت شرکتی امروزه واژه راهبری (حاکمیت)شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای ادامه مطلب…

By 92, ago