دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه …

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه قسمتی از متن پایان نامه : 3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر ادامه مطلب…