شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

5 ـ 4   نتیجه گیری

5 ـ 4 ـ 1   نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی

  • وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ سن

از نظر سن، اطلاعات نشان داده می باشد که اکثر پاسخ دهندگان در گروه سنی 41 تا 45 سال قرار داشته اند.

  • وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ جنسیت

از لحاظ جنسیت نیز مشخص گردید که بخش عمده پاسخ دهندگان مرد بوده اند.

  • وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ مدرک تحصیلی

از نظر سطح تحصیلات آمار نشان داده می باشد که اکثر پاسخ دهندگان دارای مدارک فوق دیپلم و لیسانس بوده اند.

  • وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ سمت

و از نظر سمت، تعداد افراد پاسخ دهنده در هر سمت به اندازه تعداد شعب بوده می باشد. در سمت رئیس صندوق یک شعبه پاسخگو نداشته می باشد.

5 ـ 4 ـ 2   موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری و شاخص های هر یک از آن ها که از مطالعه ادبیات پژوهش و جمع بندی سوابق پژوهش حاصل شده می باشد و همچنین رتبه و ضریب اهمیت آن ها که از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) به دست آمده می باشد، طبق جدول ‏(5 ـ 7) بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید