عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتایج آزمون فرضیه ­ها

  • فرضیه شماره یک : بین سیاست متهورانه سرمایه­گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری هست.

جهت مطالعه فرضیه شماره یک، دو مدل (ROA و Tobin’s q) با متغیر مستقل(سیاست سرمایه گذاری) درنرم افزار Eviews6 تخمین زده شدند. در این فرضیه انتظار می­رفت، با حداقل سطح سرمایه­گذاری در دارائی­های جاری، سودآوری افزایش یابد. اما نتایج نشان داد افزایش دارایی­های جاری منجر به افزایش سودآوری می­گردد. پس یک ارتباط منفی بین درجه متهورانه بودن سیاست­های سرمایه در گردش    شرکت­ها  و دو روش اندازه گیری عملکرد (ROA و Tobin’Sq) هست. در نتیجه رویکرد محافظه کارانه سیاست سرمایه گذاری با تاکید بر سرمایه گذاری بیشتر در دارایی های نقدی جهت سودآوری مورد تایید قرار گرفت.

سایت منبع

نظیر و افزا (2009) و اپتو (2012) درمطالعه­ای مشابه پژوهش حاضربه نتایج تقریبا یکسانی دست یافتند، همچنین نتایج پژوهش حاضر شبیه به مطالعه هر دو می­باشد. اپتو به این نتیجه رسید، اگر شرکتی از             دارایی­های جاری بیشتری برای تأمین وجوه سرمایه گذاری سرمایه درگردش بهره گیری کند، سود بیشتری را هم کسب خواهد نمود. اما پاداچی (2006) تقریبا مخالف آنها دریافت، زمانیکه شرکت به اندازه بالایی در موجودی­ها و حساب­های دریافتی سرمایه گذاری می­کند، سودآوری را کاهش می­دهد.

محمدزاده و نوفرمستی (1388) در پژوهشی دریافتند، یک ارتباط مثبت و مستقیم بین سرمایه درگردش و بازده داراییها هست.همچنین ستایش و منصوری (1389) در پژوهش خود ارتباط بین سرمایه درگردش خالص و ناخالص را با اجزاء مختلف سود حسابداری مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند سرمایه در گردش خالص دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره مالیات وسود خالص می باشد و سرمایه در گردش ناخالص با هیچ کدام ارتباط معناداری ندارد.محمدزاده و نوفرمستی( 1388 ) و ستایش و منصوری (1389) در حالیکه درپژوهش خود از متغیر وابسته سرمایه درگردش بهره گیری کردند، اما نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر تقریبا مشابه می باشد.

محمدی (1388)، جواد رضازاده و جعفر حیدریان (1389) و احمد یعقوب نژاد و همکاران (1389) دریافتند بین متوسط دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالابا سودآوری ارتباط منفی و معنادار هست.به تعبیری مدیران با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی­ها در حد معقول می توانند سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. اکثریت مطالعات سرمایه در گردش از نسبتهای سنتی همانند مقدار حساب­های دریافتنی روزانه، تعداد موجودی­های کالای روزانه و تعداد حساب­های پرداختی روزانه برای اندازه­گیری سطح نقدینگی یک شرکت  بهره گیری می کنند (فالوپ و آجیلر 2009، 77). اپتو باتوجه به نظر  شالمن و کوکس (1985) استدلال می­کند، نسبت­های سنتی دغدغه­ های یک شرکت را مورد توجه قرار نمی­دهند و پس خالص سرمایه در گردش ارزش واقعی نقدینگی نیست. از این رو پیش­بینی وضعیت مالی یک شرکت، نسبت­های مالی سرمایه در گردش را بهتر به منابع همیشگی مانند مجموع دارائی­ها پیوند      می­زنند (اپتو2012، 40).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری