شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی

پژوهش­های انجام شده حاکی از آن می باشد که، دستیابی به اهداف راهبری شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق می یابد. به بیانی دیگر سازو کارهای راهبری شرکتی بر دو نوع می باشد (حساس یگانه 24،1387):

 • سازو کارهای برون سازمانی
 • سازو کارهای درون سازمانی

2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی

این سازوکارها اکثرا شامل موارد زیر می باشد:

 • نظارت قانونی: شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 • نظام حقوقی: قوانین موجود در یک کشور می­تواند اثر زیادی بر طرفداری از سرمایه­گذاران داشته و تعیین کننده نوع حاکمیت شرکت­ها در یک کشور باشد.در اقدام، مطالعاتی که شواهدی از یک کشور خاص ارائه می کنند، محدوده کمی برای مطالعه روی اثرات سیستم حقوقی در نظر می­گیرند، زیرا تمام شرکت­های موجود در نمونه تحت تاثیر یک سیستم حقوقی قرار دارند.
 • کارایی بازر سرمایه: شامل گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
 • نظارت سهام داران عمده:تکریم به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
 • نظارت سهام داران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه­گذاران نهادی
 • نظارت سهام داران اقلیت: تکریم به حقوق اقلیت و مجازبودن نظارت اقلیت بر فعالیت­های شرکت.
 • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با در نظر داشتن تأثیر بر جسته نظارتی آنها.
 • فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی.

2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی

این سازوکارها نیز اکثراً شامل موارد زیر هستند:

 • هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف
 • مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی
 • مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته­های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (کمیته حسابرسی، حقوق و غیره).
 • کنترل­های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل­های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، ریسک، حسابرسی داخلی و غیره).
 • اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی

سایت منبع

در بالا توضیحاتی در خصوص حاکمیت شرکتی اظهار گردید، در ادامه به اظهار یکی از عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی که موضوع مورد بحث در این پایان نامه میباشد تحت عنوان هیات مدیره خواهیم پرداخت:

قبل از ورود به مبحث هیات مدیره لازم می باشد تعاریف ذیل ارائه گردد:

 • مدیر مستقل: به مدیری گفته می گردد که:

الف)منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.

ب) منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیات مدیره تعیین می­گردد.

ج) بیش از سه دوره عضو هیات مدیره ی شرکت نبوده باشد.

ه) در استخدام شرکت اصلی یا شرکت فرعی و وابسته آن نباشد.

 • مدیر غیر موظف: عضو پاره وقت هیات مدیره می باشد که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می­باشد.
 • سهامدار جزء: سهامداری می باشد که مستقلاً نتواند یک عضو هیات مدیره را منصوب کند.
 • کنترل: عبارت می باشد از توان هدایت سیاست­های مالی و عملیاتی واحد تجاری بمنظور کسب منافع اقتصادی از آن.
 • مدیران اصلی: اشخاصی که اختیار و مسئولیت برنامه ریزی، رهبری و کنترل فعالیت­های واحد تجاری را بطور مستقیم یا غیر مستقیم برعهده دارند و شامل مدیران موظف و غیر موظف داحد تجاری می­باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

 • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
 • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری