عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 2   اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها

آن چه که به عنوان اطلاعات در مورد رویدادها و به مقصود تصمیم گیری مورد نیاز          تصمیم گیرندگان یک سازمان می باشد اطلاعات مربوط به آثار و ابعاد این رویداد می باشد. رویدادهایی که به هم پیوستن آن ها حیات یک سازمان را تشکیل می دهد و به دو گروه رویدادهای داخلی و خارجی تقسیم می شوند.

رویدادهای داخلی به رویدادهایی اطلاق می گردد که وقوع آن ها موجب ایجاد تغییر در کل یک سازمان نگردیده بلکه صرفاً موجب تبدیل منابع در درون آن سازمان خواهند گردید. لیکن رویدادهای خارجی در برگیرنده رویدادهایی می باشد که در نتیجه ی آن ها تعهدات و منابع سازمان دستخوش تغییر گردیده و کاهش یا افزایش پیدا کنند. این قبیل رویدادها معمولاً از طریق رد و بدل کردن منابع بین سازمان و اشخاص ثالث خارج از سازمان واقع می گردند و به همین لحاظ آن ها را به عنوان مبادلات می شناسیم. هر یک از این نوع رویدادها پس از وقوع دو گونه تأثیر بر مجموعه سازمان خواهند داشت:

اول اثر عملیاتی که عبارت می باشد از تأثیری که یک رویداد بر گردش عملیات سازمان به جای می گذارد. به گونه مثال خرید یک محموله مواد اولیه می تواند ضریب اطمینان مدیریت را در انعقاد قراردادهای جدید برای فروش محصول افزایش دهد.

دوم اثر مالی که عبارت می باشد از ماهیت تغییراتی که در نتیجه رویداد در منابع و تعهدات سازمان ایجاد می گردد و بدیهی می باشد که سنجش این اثر تنها هنگامی امکان پذیر می باشد که با اندازه گیری ابعاد مالی رویدادها توأم گردد. به عنوان مثال در اثر خرید یک محموله مواد اولیه از یک طرف اندازه موجودی های خریدار و از طرف دیگر بدهی‌های وی افزایش می یابد که این اثر مالی رویداد و مبلغی که از بابت انجام این مبادله به دارایی های او افزوده می گردد ابعاد مالی رویدادها می باشند.

کسب اطلاعات در مورد آثار عملیاتی و مالی رویدادها مستلزم برخورداری از مجموعه ای از سیستم های پیوسته که به سیستم اطلاعاتی مدیریت موسوم اند، می باشد و آن بخش از سیستم های اطلاعاتی مدیریت که وظیفه ارائه اطلاعات مربوط به آثار مالی رویدادها را به عهده دارد تحت عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری شناسایی می شوند (همت فر،1388).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • سایت منبع

  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری