مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود

سایت منبع

مطابق با مفهوم سودمندی تصمیم که توسط FASB ارائه گردید ، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی مورد علاقه کسانی می باشد که از گزارشات مالی برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و انعقاد قراردهادهای مختلف بهره گیری می کنند . به علاوه می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد ، کیفیت گزارشات مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می باشد . سود گزارش شده و روابطه بدست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض شده بهره گیری می شوند . تصمیم گیری برای قراردادی­که بر اساس­کیفیت سود پایین باشد باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد گردید . برای مثال سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد ، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد گردید . به گونه ای مشابه سودهای متورم ممکن می باشد ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتباردادن نادرست از سوی اعتباردهندگان خواهد گردید .

از دیدگاه سرمایه گذاری کیفیت سود پایین مطلوب نمی باشد زیرا که نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد . کیفیت سود پایین کارایی نداشته ، زیرا که باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد گردید . از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی شده که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت .

بلاخره این که زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها در مورد اینکه آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر ، می باشند به خروجی های سیستم حسابداری مانند سود گزارش شده توجه خواهند نمود . معیار ارزیابی کارایی مطابق چارچوب مفهومی FASB ، سودمندی تصمیم می باشد . علاوه بر آن می توان اندازه اظهار صادقانه سود حسابداری گزارش شده از سود هیکسیان را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفت .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری