عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4- حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار

سهامداران عادی به­عنوان مهمترین تأمین­کنندگان سرمایه شرکتها، سود هر سهم را به­عنوان یکی از اهداف مطلوب و حداکثر شدن آن را به­عنوان حداکثر شدن ثروت خود تلقی می­کنند. حتی بعضی محافل بازار با تأکید بیشتر بر سود گذشته شرکت، مبنای ارزیابی و قیمت­گذاری سهام شرکت را بر این معیار قرار داده­اند.

سود سهام بخشی از سود یک دوره مالی می باشد که به سهامداران عادی تعلق می­گیرد. البته بایستی توجه داشت که این مفهوم با مفهوم درآمد هر سهم اشتباه نشود. درآمد هر سهم مبلغی می باشد که عملاً به صاحب سهم تعلق گرفته اما لزوماً به دارنده سهم پرداخته نگردیده می باشد. برای محاسبه درآمد هر سهم بایستی آغاز بخشی از درآمد که متعلق به سهام ممتاز بوده و مرجح بر سهام عادی می باشد را از سود شرکت کسر نموده و باقیمانده را بر تعداد سهام عادی تقسیم نمود.

موارد قابل توجه در مورد درآمد هر سهم (EPS) به تبیین زیر می­باشد:

الف) رقم به دست آمده هر سهم نمایانگر سود ویژه­ای می باشد که به هر سهم در یک سال تعلق گرفته می باشد. بر این اساس سرمایه­گذار می­تواند سودآوری شرکت را اندازه­گیری کرده و با مقایسـه ارقام مربوط به سال­های مختلف، افزایش یا کاهش آن را محاسبه کند.

ب) در صورتی که سود سهام اختصاص یافته به هر سهم بیش از درآمد هر سهم باشد، سرمایه گذار متوجه خواهد گردید که شرکت از اندوخته­های سال­های قبل کمک گرفته تا سود متناسبی به سهامداران پرداخت گردد.

ج) در صورتی که سود سهام تقسیم شده از درآمد را به حساب اندوخته شرکت مقصود کرده که ممکن می باشد این وجوه در توسعه شرکت بسیار مؤثر باشد.

د) سرمایه گذار می­تواند با مقایسه درآمد هر سهم در شرکت­های مختلف، بازده عوامل تولید این شرکت­ها را اندازه گیری کرده و با در نظر داشتن قیمت سهام شرکت­های مذکور در بازار، سهام مورد نظر خود را انتخاب کند. این مقایسه به خصوص از نظر شرکت­های با فعالیت مشابه دارای اهمیت خاص می­باشد (پورکریم، 1386).

2-2-5- حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار

حداکثر شدن قیمت سهام، بیشتر هدف سرمایه گذارانی می باشد که به دنبال انتفاع از خرید و فروش سهام هستند. به این شکل که آنها دارای هدف کوتاه مدت هستند یعنی تنها می­خواهند از افزایش قیمت سهام خریداری شده خود انتفاع ببرند و هیچ توجهی به عایدات نقدی و غیرنقدی بلند مدت سهام ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید