مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4- مفهوم سود گزارش شده

غالبا، بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی به دنبال سود واقعی[1] هستند. در واقع، بحث کیفیت سود زمانی مطرح می گردد، که تحلیل گران مالی کوشش می کنند تا اطمینان حاصل نمایند، چه اندازه از سود خالص گزارش شده منعکس کننده سود واقعی می باشد، در ارزیابی کیفیت سود، بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی معمولاً به سود خالص توجه می کنند (ظریف فرد، 1378).

سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (که در پیرامون واژه اهمیت ذکر گردیده) به تبیین زیر می باشد: (ظریف فرد، 1378، 20).

“برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان­های نقدی می باشد و این توجه الزام می­دارد که نتایج فعالیت­های عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان­های نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائی­های استهلاک پذیر مورد نیاز می­باشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری به شمار می­آید.

معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی می باشد که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می­گردد. از نظر سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری می باشد، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد می­کند. گر چه سرمایه­گذاران سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی­کنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری شرکت  مشخص گردد. تفاوت بین سود واقعی و  سود گزارش شده، در ارزیابی کیفیت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسات بطور ذهنی مورد توجه قرار می­گیرد” (بیک زاده، 1389).

بحث کیفیت سود زمانی مطرح می­گردد که تحلیلگران مالی کوشش کنند تا تعیین نمایند تا چه اندازه سود خالص گزارش شده منعکس کننده سود واقعی می باشد. در ارزیابی کیفیت سود، تحلیلگران معمولاً به ساختار و اجزای سود خالص توجه می­کنند. اما اهمیت نسبی هر عامل مؤثر بر کیفیت سود بسته به دیدگاه تحلیلگر می­تواند متفاوت باشد (محمدی، 1388).

سایت منبع

[1] – Real earnings

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری