مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- رفتار توده وار

رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران می باشد و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می گردد، می گردد (یوسفی و دیگران 1388، 57).

رفتار توده وار عبارتست از الگوی رفتاری همبسته بین افراد(دونو،1996). در تعریفی دیگر، توده واری عبارتست از پذیرش ریسک زیاد بدون اطلاعات کافی که توان آن را قصد ونیت عیان سرمایه گذاران جهت کپی کردن رفتار سایر سرمایه گذاران و تبعیت از آنان تعریف نمود (سعیدی 1390، 33).

در خصوص شکل گیری رفتار توده وار در بازارهای مالی تحقیقات متعددی انجام گرفته می باشد که هر یک روش شناسی خاص خود را داشته اند. ولچ ودونو (1996) به پژوهش در مورد شکل گیری رفتار توده وار در بازارهای مالی از طریق تمرکز بر مسائل روانشناسی سرمایه گذاران، در خصوص آن دسته از رفتارهای سرمایه گذاران که می تواند منجر به گرایش مطابق با اجماع بازار گردد پرداخته اند.اوری وزمکی (1998)، کالو و مندوزا (1998)، چاری و کهنو (1999) دیدگاه دیگری را اظهار نموده اند. بدین ترتیب که سرمایه گذاران اصولاً عقیده دارند سایر سرمایه گذاران اطلاعاتی در ارتباط با سهام خاص و بازده آنها دارند و اقدامات آنها منجر به افشای چنین اطلاعاتی می گردد. شارفشتین و اشتین (1990)،راجان (1994)،ماوگ و نیک (1996)بر مسأله مدیر- مالک تمرکز دارند و آن را مربوط به زمانی می دانند که مدیران مالی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به پیروی از سایر افراد می پردازند و علت آن را انگیزه های ناشی از برنامه های پاداش و جبران خدمات، شرایط استخدامی یا به نحوه حفظ شهرت و اعتبار می دانند (یوسفی و همکاران 1388، 58).

سایت منبع

2-4-1 طبقه بندی رفتار توده وار

آوری (1999)و شوالیه (1999) در مطالعه تئوریک خود روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری دریافتند که مدیران بی تجربه تر در مقایسه با مدیران با تجربه تر، تمایل بیشتری به پیروی از رفتار توده وار دارند (فلاح شمس لیالستانی و دیگران 1389، 8).

طبقه بندی انواع توده واری که توسط محققین ارائه شده، اظهار می دارد که گاهی سرمایه گذاران به علت این که در معرض اطلاعات یکسانی قرار دارند، واکنش یکسانی هم از خود نشان می دهند به عنوان مثال اگر نرخ اوراق مشارکت به شدت افزایش یابد، سرمایه گذاری در سهام جذابیت خود را از دست
می دهد و سرمایه گذاران برای عرضه سهام مراجعه می کنند. پس درصد اوراق مشارکت در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاران در مقایسه با سهام به شدت افزایش می یابد. در این حالت واکنش سرمایه گذاران یکسان می باشد، اما این رفتار به شکل مستقل انجام شده و چنین نیست که یک سرمایه گذار از سرمایه گذار دیگرتبعیت کرده باشد. چنین توده واری ناآگاهانه وغیرعمدی می باشد و لزوماًبه ناکارایی بازار منجرنمی گردد. در توده واری عامدانه و آگاهانه که سرمایه گذاران از یکدیگر تبعیت کرده و اطلاعات و تحلیل های تخصصی خود را کنار گذارده و آن چنان اقدام می کنند که سرمایه گذاران دیگر اقدام می کنند. دراین حالت هر سرمایه گذار مستقل از سرمایه گذار دیگر به معامله نمی پردازد. چنین توده واری آگاهانه و عمدی می باشد که به ناکارایی بازارمنجر می گردد چنین توده واری شکننده بوده و به تبع آن توده واری معکوس و در نتیجه نوسانات زیاد در بازار سهام اتفاق می افتد که در مجموع ریسک سیستمی بازار را افزایش می دهد. به همین علت بایستی بین توده واری عامدانه و ناآگاهانه فرق قائل گردید.

لازم بذکر می باشد نبود توده واری لزوماً به معنای کارایی نیست، اما در بازار کارا توده واری وجود ندارد. گاه ممکن می باشد به علت نامتقارن بودن اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران با هم تفاوت داشته باشد، اما این تفاوت نه به علت کارایی می باشد، بلکه به علت نبود تقارن اطلاعات می باشد (سعیدی 1390، 77).

2-4-2 علل ایجاد توده واری

محققین به دو نوع توده واری تصریح کرده اند:

1)توده واری غیر عقلایی: توده واری غیر عقلایی تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر می باشد که بازار را از کارایی دور می کند. گاهی اوقات بدون این که اتفاق خاصی در شرکت افتاده باشد و تحلیل های بنیادین تغییری در قیمت سهام راتأیید کنند، قیمت سهم خیز برداشته و آرام آرام افزایش می یابد (سعیدی 1390، 78) تقلید سرمایه گذاران ازیکدیگر،ریسک سرمایه گذاری در بازار را افزایش می دهد و سرانجام منجر به تحمیل زیان به اکثریت سرمایه گذاران در بازار می گردد (جانسون 2002، 98).

علل اصلی توده واری غیر عقلایی شامل: نبود شفافیت اطلاعاتی، توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی و الگوی فرهنگی جامعه و کم عمق بودن بازار سهام.

2) رفتار توده وار عقلایی مبین مشابه بودن تصمیم گیری های فعالان بازار می باشد اما این مشابهت به دلیل واکنش به اطلاعات مشابه بوده و نشانه کارایی بازار می باشد (اسلامی بیدگلی و شهریاری 1386، 66). علل اصلی توده واری عقلایی (بر اساس منافع) عبارتند از: دغدغه شهرت، سیستم جبران خدمات و بهره گیری از تکنیک های یکسان.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:

با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:

سوال اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟

سوالات فرعی:

  1. آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  2. آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  3. آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید