تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-10-1 عوامل مالی

تاثیر عوامل مالی متعددی بر بازده کوتاه مدت سهام جدید توسط محققین سرتاسر جهان مورد مطالعه و آزمون واقع شده می باشد، به گونه مثال: نسبت­های مالی شرکت، فروش شرکت، ریسک، رشد فروش شرکت، سرمایه شرک ، نرخ تورم و عوامل اقتصادی، توان نقد شوندگی شرکت، هزینه ­های انتشار و ….

2-10-2عوامل غیر مالی

سایت منبع

که توسط سایر محققان مطالعه و از عوامل غیر مالی موثر بر عملکرد کوتاه مدت یا پیشنهاد شده می باشد را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود گروه اول آنهایی که جزء ویژگی­های شرکت جدیدالورود می باشد و گروه دوم آن عوامل غیر مالی که شرایط بیرونی شرکت را در برگرفته و شرکت جدیدالورود تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرد. که در این پژوهش شهرت موسسه حسابرسی از عوامل غیر مالی می باشد که جزء شرایط بیرونی شرکت می باشد و نوع مالکیت دولتی و خصوصی نیز جزء خود ویژگی های خود شرکت می باشد.

در ذیل به تعدادی از این عوامل تصریح شده می باشد:

سن شرکت، ساختار مالکیت (اندازه مالکیت تملک سرمایه)، موسسه کارگزاری، شهرت موسسه حسابرسی رسیدگی کننده به صورت­های مالی، روش­های انجام عرضه عمومی اولیه و …..

در بازار IPO همواره محققین گوناگونی تاثیر این عوامل را بر عملکرد کوتاه مدت سرمایه­های مختلف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرارداده اند. در پژوهش حاضر نیز کوشش شده با در نظر داشتن شرایط حاکم در بورس اوراق بهادار تهران و موارد مهم از دیدگاه سرمایه گذار برای تصمیم گیری این عوامل مالی و غیر مالی انتخاب و در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد (یعقوب نژاد و تاجیک نیا 1388، 59).

2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار می باشد به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می گردد و اعتماد سرمایه گذاران را به بورس دو چندان می کند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع بر قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس­کننده تمام اطلاعات موجود در بازار می باشد و به ارزش ذاتی آن اوراق نزدیک می باشد. به اظهار دیگر ویژگی مهم بازار کارا این می باشد که قیمت تعیین شده در بازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد.

همواره ارتباط تنگاتنگی بین کارایی بازار سرمایه و قوانین و مقررات کشورها هست. قوانین و مقررات در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام حقوقی موضوعه هستند در رسیدن به چنین بازاری بسیار موثر خواهند بود. در مواردی که نظام حقوقی ابزارهای نظارتی لازم را در اختیار دستگاه نظارتی بازار سرمایه قرار داده می باشد، شاهد کارایی اطلاعاتی در بازار سرمایه و موفقیت در جلب اعتماد فعالان بازار سرمایه، افزایش پراکندگی مالکیت شرکت­ها و سهولت جمع آوری سرمایه لازم از طریق وجوه خرد سرمایه گذاران حقیقی هستیم.

قانون بازار اوراق بهادار به مقصود دستیابی به یک بازار کارا، اولین و حداقل مقررات لازم جهت تحقق چنین هدفی را وضع نموده می باشد. این قانون با در نظر داشتن منافع افشای اطلاعات، شرکت­ها را ملزم به انتشار اطلاعات ضروری در بازارهای اولیه و ثانویه نموده و دراین راستا مقرراتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تصویب شده می باشد. هرچند تمام شرکت­های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به افشای اطلاعات می باشند اما اثرگذاری افشای مطابق با مقررات، درهنگام عرضه های اولیه بسیار مشهود می باشد، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و منجر به قیمت گذاری صحیح و منطبق با واقع سهام عرضه شده در بورس می گردد. عرضه اولیه مقطعی می باشد که درآن برای اولین بار سهام در بورس عرضه             می­گردد و قیمتی که در این مرحله کشف می گردد اگر بر اساس تمام اطلاعات حاکم بر ورقه بهادار باشد موجب حفظ حقوق سرمایه گذاران می گردد. در غیر اینصورت بهره گیری از اطلاعات نهانی توسط صرفاً بعضی از افراد منجر به کاهش اعتماد به بازار سرمایه و تضرر بسیاری از خریداران سهام در عرضه­های اولیه می­گردد (ابراهیمی 1389، 24).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری