تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- بحث و نتیجه­ گیری

در این پژوهش، فرضیه وجود ارتباط سیاست­های سرمایه در گردش و سودآوری مورد آزمون و مطالعه قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان دادند؛ که کاهش دارائی­هایی جاری باعث افزایش سودآوری طبق رویکرد متهورانه نیست. بدین معنی که مدیران از رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه گذاری خود بهره نمی­گیرند. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.

اما در تجزیه و تحلیل بیشتر دریافتیم که ارتباط بین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارائی ها معنای آماری ندارد.ممکن می باشد نشان دهنده توجه بیشتر مدیران مالی به پرخطر بودن سیاست تأمین مالی کوتاه مدت باشد. در حالیکه، افزایش بدهی­های جاری باعث افزایش کیوتوبین (ارزش بازار) شرکت­ها               می­گردد. به نظر می رسد که سرمایه گذاران علاقه مندند بیشتردر شرکت­هایی سرمایه گذاری کنند که رویکرد متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش دارند زیرا آنها تصور می­کنند؛ سهام چنین شرکت­هایی در بازار ارزشمندتر می باشد.

در این مطالعه بطور قوی ارتباط بین سودآوری با متغیرهای کنترلی اندازه، رشد و نسبت اهرم مالی اثبات گردید. وآزمونهای آماری مشخص کردند که با حضور متغیرهای کنترلی در مدل، قابلیت پیش بینی متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل افزایش می­یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید