عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی­های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی

الف) مربوط بودن[1] و قابلیت اتکا[2] در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران

“خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن” و “قابل اتکا بودن” می باشد. هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، مفید نخواهد بود.

اطلاعاتی مربوط تلقی می­گردد که بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تائید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع گردد. مربوط بودن متشکل از خصوصیات دیگری شامل: انتخاب خاصه، ارزش پیش­بینی کنندگی و تایید کنندگی می­باشد.

برای اینکه اطلاعات مفید باشد همچنین بایستی قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به گونه صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی اظهار آن می باشد یا به گونه­ای معقول انتظار می­رود اظهار کند. قابل اتکا بودن متشکل از کامل بودن، احتیاط، بیطرفی و اظهار صادقانه می­باشد.

اطلاعات ممکن می باشد مربوط باشد لیکن ماهیتاً یا در اظهار چنان غیر قابل اتکا باشد که شناخت آن در صورتهای مالی به گونه بالقوه گمراه کننده گردد. به گونه مثال اگر اعتبار و مبلغ یک ادعای خسارت در یک اقدام قانونی مورد سئوال واقع گردد، ممکن می باشد شناخت کل مبلغ ادعا در ترازنامه برای واحد تجاری نامناسب باشد گرچه افشای مبلغ و شرایط ادعای می­تواند مناسب باشد.” (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران، 1376،527).

در چارچوب نظری گزارشگری مالی ایران خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می­گردد که موجب می­گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای بهره گیری کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع گردد. پس مفیدن بودن (مربوط بودن و قابل اتکا) سود و اجزای تشکیل دهنده آن برای بهره گیری کنندگان می­تواند نشان از کیفیت بالای سود گزارش شده باشد.

“قابلیت اتکا بر اطلاعات وجوه نقد بدلیل عاری بودن از هر گونه داوریها و اختصاص رویه­های اختیاری، از اطلاعات سود و زیان بیشتر می­باشد اگر قابلیت اعتماد و اطلاعات را بر این اساس بسنجیم اطلاعاتی که عاری از خطا یا جانبداری باشد، آنگاه اطلاعات مبتنی بر رویه حسابداری نقد نسبت به اطلاعات تعهدی از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار می باشد.

اطلاعات ارائه شده در صورت جریان وجوه نقد از لحاظ ویژگی مربوط بودن مربوط­تر از اطلاعات ارائه شده در صورتحساب سود و زیان می باشد زیرا که سود یک مفهوم عینی نیست بلکه بیشتر دارای مفاهیم محتوایی حسابداری بوده و در حالیکه نقد و اطلاعات مربوط به آن مفهوم عینی داشته و تصمیم­گیری­های سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان اغلب بر مبنای جریان­های نقدی استوار می باشد.

ب) مربوط بودن و قابلیت اتکا در چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی

هر چند ممکن می باشد بر سود به عنوان شاخص عملکرد تاکید گردد، اما چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی به کل مجموعه­های گزارشگری مالی توجه می­کند که شامل تمام اقلام صورتهای مالی به علاوه یادداشت­ها و جداول تکمیلی می باشد. چارچوب نظری بر سودمندی تصمیم به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود تاکید می­کند که به صورت مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن تعریف شده می باشد. این سه مورد، ارتباط خاص متقابلی باهم نداشته و لزوماً باهم سازگار نمی­باشند و در کل نمی­توان آنها را به گونه جداگانه ارزیابی نمود، پس اگر هدف ارزیابی آنها به صورت مجزا باشد، تعریف کیفیت گزارشگری مالی به صورت مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن به لحاظ تجربی مشکل­زا می باشد. غالباً در اقدام برای گزارشگری مالی لازم می باشد یک جنبه فدای سایر جوانب گردد و این ترجیح در بین اجزای مختلف سود متفاوت می باشد؛ مثلاً ترجیح مربوط بودن ( که بر شناخت به موقع رویدادها و وقایع اقتصادی، حتی به قیمت گزارش ارقام برآوردی و نه ارقامی که بر اساس مبادلات استوار می باشد، تاکید می­کند.) بر قابلیت اتکا (که بر کاهش خطاهای اندازه گیری تاکید دارد) یا بالعکس، هر دو ذهنی و خاص شرایط می باشد.

به طوری کلی به نظر می­رسد هیأت استانداردهای حسابداری مالی بر ساختار سودمندی تصمیم، مربوط بودن، قابل اتکا بودن و قابلیت مقایسه تاکید می­کند. به گونه نمونه، در مورد مربوط بودن می­توان به مواردی مثل الزامات مربوط به اندازه گیری بعضی از ابزارهای مالی به ارزش متعارف بازار و ثبت کاهش ارزش داراییها در مواقعی تصریح نمود که شرایط اقتصادی حاکی از زیان تحقق نیافته در ارزش آن دارایی باشد (رحیمیان و جعفری، 1385، 52).

– Relevant. 2

3- Reliability.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری