شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش

مبنای یک مطالعه آماری را جامعه آماری[1] تشکیل می­دهد. جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا، 1385، 119). نکته قابل ذکر این می باشد که جمع­آوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده­ها مربوط به موضوع پژوهش، در اقدام بسیار مشکل وگاهی غیر ممکن می باشد. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسی به اطلاعات کامل، به ناچار بخشی از داده­های مزبور را که در مجموعه ای به نام نمونه[2] گردآوری می­شوند، بهره گیری می­کنیم. در این پژوهش، جامعه مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد.

با در نظر داشتن طول دوره مورد مطالعه، نمونه ها بایستی به نحوی انتخاب شوند که در این مدت، بازار فعال داشته باشند تا امکان آزمون فرضیه­ها فراهم گردد. بدین مقصود طرح زیر برای انتخاب نمونه­ها به کار گرفته شده می باشد:

1) پایان دوره مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتهی به، 29/12 باشد.

  • شرکت از ابتدای سال 1385 لغایت 1389 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه­ی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
  • سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم گردد و شرکت در دوره­ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
  • جزو بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ، بانکها و لیزینگ‌ها) نباشد.
  • اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ی متغیرهای پژوهش در سالهای مورد مطالعه در دسترس باشد.
  • شرکتها جزء شرکتهای فعال بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد مطالعه فعال باشند.

سایت منبع

طبق گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 89، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس باتوجه به پذیرش و عرضه سهام سه شرکت دولتی (بیمه دانا، پست بانک، پالایش نفت تبریز) و دو شرکت از بخش خصوصی (بیمه پارسیان و فولاد آلیاژی ایران) به 342 شرکت افزایش پیدا نمود.

بدین ترتیب با در نظر داشتن محدودیتهای ذکر گردیده، تعداد 79 شرکت بورسی به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. فهرست شرکتهای نمونه در پیوست الف ارائه شده می باشد.

1- Population  Universe

2- Sample

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید