عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 8   تئوری اقتصادی اطلاعات

سایت منبع

با ظهور تئوری اقتصادی اطلاعات، یک دیدگاه اطلاعاتی در افکار حسابداری پدیدار گردید. این دیدگاه در پژوهش های تجربی (از قبیل بال و براون 1968 ، بیور 1968) و پژوهش های تحلیلی (دمسکی، 1972 ، بات و رث 1972 ، فلتام 1972 ) به کار گرفته گردید. این پارادایم اطلاعاتی، اطلاعات را به عنوان منابع کمیاب، درست همانند سایر منابع در نظر می گیرد که برای تولید یا مبادله در اقتصاد مورد بهره گیری قرار می گیرند . تقاضا (و در نتیجه ارزش) اطلاعات، از بهبود در تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان ناشی می گردد. یکی از آموزه های اصلی اقتصاد اطلاعات، ماهیت نامعلوم ارزش هر یک از منابع اطلاعاتی معین می باشد .

ترابی معتقد می باشد در صورت تأیید این ادعا که مدیران واحدهای انتفاعی به این نتیجه رسیده اند که اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری بهای تمام شده، واقعیت های محیط تولیدی و تجاری را بطور شفاف اظهار نمی کند، عدم کوشش در زمینه اصلاح سیستم حسابداری بهای تمام شده به علاوه که موجب اتلاف منابع می گردد، به تدریج از اعتبار و ارزش گزارش های حسابداری نیز می کاهد و جایگاه حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی تضعیف خواهد گردید و مدیران به دنبال اطلاعات جایگزینی خواهند بود تا بتوانند نیازهای اطلاعاتی آن ها را پاسخگو باشند ( ترابی، 1388، 12).

وجود دیگر منابع اطلاعاتی، (منابع اطلاعاتی غیر حسابداری) در درک و فهم ارزش منبع اطلاعاتی حسابداری، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، با تأکید بر کاهش مداوم مخارج تولید و انتقال اطلاعات، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . منابع اطلاعاتی حسابداری و  غیرحسابداری، بایستی به صراحت در قالب الگوهایی شکل بگیرند به گونه ای که مزیت نسبی اطلاعات حسابداری، قابل تشخیص باشد (بلو،1384).

2 ـ 2 ـ 9   موانع فنی عدم بهره گیری مدیران از اطلاعات حسابداری               

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه اهمیت دانش فنی در موفقیت شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. شرکت ها اعم از       شرکت های بزرگ و کوچک پیوسته در تلاشند به فناوری جدید دست یافته و از این طریق نسبت به رقبای خود در بازار برتری رقابتی پیدا کنند. حفظ دانش فنی و دارایی های غیر ملموس به عنوان یکی از پراهمیت ترین حوزه ها در بحث سازمان در دو دهه اخیر مطرح می باشد و به نظر می رسد این مباحث به گونه ای پرشتاب در دهه های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. نیل به بسیاری از موفقیت ها توسط   سازمان ها ریشه در به کارگیری دانش حاصل از فرایند مدیریت دانش دارد که فعالیت ها و ابتکارات تسهیم دانش در زمینه یادگیری سازمانی و فردی عنصر اصلی آن بوده اند. در صورتی که دانش کارکنان توسط سازمان کسب نشود، امکان دارد به علت های مختلف دانش آنان به سرعت منسوخ گردد و یا همزمان با ترک سازمان توسط فرد، از دسترس سازمان خارج گردد . به عنوان مثال بازاریابی محصولات، اگر چه به دانش عمیق در خصوص مشتریان ، عرضه کنندگان، توزیع کنندگان، رقبا، و قوانین و مقررات نیاز دارد، اما در عین حال ممکن می باشد دانش مورد نیاز در هر یک از این زمینه ها به علت پویایی بازار به سرعت تغییر کند (حیدری و همکاران، 1390، 2).

نخستین ویژگی مورد نیاز برای موفقیت این می باشد که شرکت های موفق دارای افراد ماهر در همه ی سطوح در درون شرکت هستند که از آن جمله اند (1) مدیرانی که بتوانند دیدگاه های استراتژیک درست و بی نقص را ارئه و تدوین نمایند؛ (2) مدیرانی که بتوانند فرآیندهای کسب و کار را به شیوه ای کارا طرح ریزی نمایند ، تصمیم هایی که موجب افزایش ارزش می گردد اتخاذ کنند و در نیروی کار انگیزه ایجاد نمایند و به آن ها آموزش های لازم را بدهند و (3) یک نیروی کار توانمند که خواهان اجرای تدبیرها (تاکتیک ها) و استراتژی های شرکت باشد (پارسائیان و همکاران ، 1387).

مهم ترین موانع فنی در عدم بکارگیری از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری به تبیین زیر می باشند:

 • عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم‌های موفق سایر سازمان ها
 • عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای تصمیم گیری توسط واحد حسابداری
 • ناآگاهی مدیران از تأثیر و قابلیت های سیستم حسابداری مدیریت
 • تغییرات و جابجایی زود هنگام مدیران
 • عدم ارتباط متقابل مدیران و کارکنان
 • عدم توانایی مدیران و کارکنان در بکارگیری اطلاعات حسابداری
 • عدم آشنایی حسابداران با روش های حسابداری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

 • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
 • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
 • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید