مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس ارتباط بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد

الف) نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود

در این معیار، کیفیت سود بر اساس این فرض می باشد که قرابت به وجه نقد به معنای سود با کیفیت بالاتر می­باشد و در ساده ترین شکل خود، این ارتباط به عنوان نسبت جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی به سود اظهار می­گردد. جدای از در نظر گرفتن ارتباط نسبتاًٌ قوی بین سود و جریان­های نقدی حاصل از عملیات، این نسبت به دستکاری­های احتمالی جریان­های نقدی حاصل از عملیات نیز حساس می­باشد.

ارتباط بین سودآوری و جریان­های نقدی ارتباطی دو سویه می­باشد که بایستی به موازات همدیگر قرار داشته باشند. بطوریکه اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری می باشد. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود.

در ادبیات امور مالی گفته می­گردد که جریان نقدی از سود تعهدی کمتر می باشد و بالا بودن جریان نقدی عملیاتی یک شرکت حاکی از بالا بودن توان بالای سودآوری شرکت دارد. پس اگر جریان نقدی شرکت بالاتر از سود خالص شرکت باشد می­توان کیفیت بالاتری برای سود خالص در نظر گرفت. برای تعیین جریان نقدی بایستی اقلام غیرنقدی سود حسابداری را به سود محاسبه شده اضافه یا از آن کسر نمود. تحلیلگران مالی می­توانند با در نظر گرفتن اقلام غیرنقدی سود، برآورد مناسبی از جریان نقدی داشته باشند و بر اساس آن کیفیت سود حسابداری را ارزیابی نمایند. در شرایطی که اطلاعات مفصل در خصوص این اقلام در اختیار نیست، معمولاً تنها هزینه استهلاک به عنوان یک قلم غیرنقدی در نظرگرفته می­گردد (محمدی، 1388).

“بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی در تصمیم­گیری­های خود از اطلاعات موجود برای برآورد سایر اطلاعاتی که علاقمند به آگاهی از آنها هستند اما در دسترسشان نیست بهره گیری می­کنند. این فرآیند در صورتی صحیح می باشد که اطلاعات اولیه ارتباط نزدیکی با اطلاعات ثانویه داشته باشد. به عنوان مثال هنگامی که شرکت در صورتهای مالی خود سود نشان می­دهد سهامداران فرض می­کنند که شرکت توانایی پرداخت سود سهام را خواهد داشت. در صورتی این فرض صحیح درست می باشد که سودآوری با نقدینگی ارتباط نزدیگی داشته باشد و گرنه نمی­توان بر اساس سودآوری در مورد نقدینگی اظهار نظر نمود (همان منبع، 1388).

بنابراین نیاز می باشد تا درمورد ارتباط بین سود عملیاتی و جریان­های نقدی عملیاتی مطالعه لازم صورت گیرد. ارتباط بین آنها می­تواند به دو صورت کلی و جزیی انجام گیرد. در مطالعه کلی فقط مثبت یا منفی بودن سود و جریان­های نقدی عملیاتی مطرح می­باشد. در صورتی که در مطالعه جزیی ارتباط اجزاء سود و جریان­های نقدی عملیاتی مطرح می­باشد.” (همان منبع، 1388).

ب) تغییر در کل اقلام تعهدی

روش مبتنی بر تغییرات در کل اقلام تعهدی، شیوه ساده­ای برای اندازه گیری کیفیت سود می باشد (دی آنجلو[1]). طبق این روش تا زمانی که بخشی از اقلام تعهدی دستکاری نشود و  در طول زمان ثابت بماند، تغییرات در کل اقلام تعهدی، دستکاری­های مدیریتی را اندازه گیری و معیار معکوسی از کیفیت سود ارائه می­دهد (وینسنت[2]، 2003).

ج. پیش­بینی اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) با بهره گیری از متغیرهای حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق روش تغییرات در کل اقلام تعهدی، همواره اقلام تعهدی دستکاری نشده نامشخصی هست. پیش روی، این روش، متغیرهای حسابداری را به عنوان عامل اقلام تعهدی دستکاری نشده معرفی می­کند. روش­های پیش­بینی متعددی هست که هر یک حساب خاصی را به عنوان متغیر حسابداری مورد توجه قرار می­دهند (همان منبع، 2003).

د) پیش­بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی

از لحاظ نظری، ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی، به جنبه­هایی از ارتباط بین سود و وجه نقد می­پردازد و از معضلات مرتبط با روش متغیرهای حسابداری جلوگیری می­کند که توسط دیچو و دیچاو[3] در سال 2002 اظهار شده می باشد. بر اساس روش آنها، مبلغ مازاد حاصل از تغییرات مربوط به سرمایه در گردش  شرکت که بر اساس جریان­های نقدی دوره­های قبل، جاری و آتی می باشد تمام خطاهای برآوردی مدیریت (اعم از تعمدی و غیر تعمدی به قصد فریب) را در بر گرفته و به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود تلقی می­گردد. معیار آنها ارتباط مستقیمی بین جریان­های نقدی و اقلام تعهدی جاری مستقر کرده اما خطاهای غیر عمدی برآوردها را از مدیریت تعمدی سود جدا نمی­کند (همان منبع، 2033).

[1] – Deangelo 1986

[2] – Vincent, 2003

[3] – Dechow , Dichev

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. سایت منبع

  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  4. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری