مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

هری مارکوویتز، در سال 1959 کوشش نمود تا  به سرمایه گذاران کمک کند تا از بین مجموعه
دارایی های ریسکی موجود در بازار سرمایه، پرتفوی بهینه خود را انتخاب کنند.ویلیام شارپ، درسال 1964مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمود. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، تنها عاملی که می تواند قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد ریسک سیستماتیک می باشد (احمدپور 1386، 2).

هدف اصلی سرمایه گذار، انتخاب پرتفوی ویا مجموعه سهامی می باشد که به لحاظ شرایط ریسکی، در وضعیت مناسبی باشد. مارکوویتز اظهار می کند:

1)وقتی دو دارایی ترکیب می شوند انحراف استاندارشان جمع نمی شوند، مشروط بر این که بازده دو دارایی همبستگی کامل نداشته باشند.

2)وقتی پرتفویی از دارایی های ریسکی تشکیل می شوند انحراف استاندار پرتفوی کمتر از جمع انحرافات استاندارد اجزای آن می باشد.

مارکوویتز اولین گام را در زمینه معرفی معیار ریسک پرتفوی و بدست آوردن ریسک و بازده مورد انتظار یک پرتفوی،  برداشت (حجازی 1388، 68).

مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای برای تبیین این که چگونه ریسک اوراق بهادار در بازار قیمت گذاری می­شوند، ایجاد شده می باشد.

مفروضاتی که مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای بر مبنای آن بنا نهاده شده می باشد، عبارتند از:

1)سرمایه گذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معین از ریسک ترجیح می دهند.

2) سرمایه­گذاران انتظارات و برداشت یکسانی درمورد ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.

3) همه سرمایه‌گذاران می­توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.

4) همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می‌توانند به دست آورند.

5) سرمایه­گذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمات سرمایه­گذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ می­کنند، که به ارزیابی آن‌ها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای  اظهار می­کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی می باشد. این مدل چهارچوبی فراهم می­آورد که با بهره گیری از آن می­توان ریسک سیستماتیک هر یک از دارایی­ها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع شده­اند را محاسبه نمود. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت می باشد از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک:

E(Ri ) = RF + βi (RM – RF)

RF نرخ بازده بدون ریسک، βi بتای بازار برای دارایی، E(Ri) بازده مورد انتظار بازار و RM بازده بازار (عبده تبریزی 1377، 102).

سایت منبع

فاما و فرنج (2003)شواهدی دال بر ناکامی های تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح کردند. آنان با بهره گیری از رگرسیون مقطعی تأکید کردند که اندازه ی نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،  علاوه بربتای بازار درتشریح بازده مورد انتظار،  تأثیر اساسی دارند. هم چنین تأکید کردند که بین میانگین بازده و بتای سهام،  ارتباط ی معنا داری هست (اما خدادادی 1389، 86).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:

با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:

سوال اصلی:

آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟

سوالات فرعی:

  1. آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  2. آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  3. آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری