عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش

سایت منبع

با در نظر داشتن نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای بهره گیری از این نتایج به تبیین زیر ارائه می­گردد:

  1. توجه نهادهای قانون گذار مانند سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و … به روابط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، ساختار هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت شرکت ها در عرضه های عمومی اولیه.
  2. به نهادهای قانون گذار مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس پیشنهاد می گردد تا با الزام شرکت ها به افشاء بیشتر ساختار مالکیت، ساختار حاکمیت شرکتی و دیگر اطلاعات مالی قبل از عرضه عمومی اولیه موجب افزایش شفافیت گزارشگری و محیط تصمیم گیری به مقصود اتخاذ تصمیمات بهینه توسط سرمایه گذاران گردد.
  3. با در نظر داشتن یافته های این پژوهش به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار پیشنهاد می­گردد در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار به روابط بین ارزش گذاری زیر قیمت شرکت ها در عرضه های عمومی اولیه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی به خصوص ساختار هیات مدیره که در این پژوهش به آن تصریح گردید، توجه ویژه مبذول داشته ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید