تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها

در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:

داده های سری زمانی[1]

داده های مقطعی[2]

داده های ترکیبی[3]

داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.

داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.

داده های ترکیبی، در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان می باشد، یا به بیانی دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.

با در نظر داشتن ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیات پژوهش در این پژوهش از داده‌های ترکیبی و مقطعی بهره گیری شده می باشد.

3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه­ ها

از آنجایی که هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر هیات مدیره بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه (IPO)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی و مقطعی بهره گیری گردیده می باشد .

برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش و آزمون فرضیات پژوهش از روش­های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی بهره گیری خواهد­ گردید که در آغاز با بهره گیری از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی داده­ها پرداخته می­گردد و سپس برای برآورد پارامترها و مطالعه آزمون فرضیات پژوهش، فروض کلاسیک رگرسیون مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین از نرم افزارهای EViews  و SPSSبرای تحلیل توصیفی داده­ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون بهره گیری می­گردد.

[1]  Time Series Data

[2]  Cross Section Data

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]  Pooling Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟
  • سایت منبع

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید