تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی

اصطلاح حاکمیت شرکتی به معنای هدایت کردن می باشد و قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته می باشد. معادل­های دیگر آن عبارت می باشد از: راهبری شرکتی، راهبری سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی. هیچ تعریف مورد توافق در مورد راهبری شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف راهبری شرکتی براساس وضعیت فرهنگی، اقتصادی و سایر موارد، در هر کشور دیده می گردد (بدری 1381، 9).

تعاریف ارائه شده برای راهبری شرکتی متنوع می باشد. عمده­ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می­توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را ارتباط  “مدیران “با “سهامداران”  دانست که مبنای نظری آن ” تئوری نمایندگی2″ در شکل محدود خود می باشد. در آن سوی این طیف و در نظری وسیع، راهبری شرکتی ارتباط شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می­گیرد که پشتوانه نظری آن را می­توان “تئوری ذینفع”  دانست. سایر تعاریف و توجه­ها به راهبری شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین گردید قرار می­گیرد.

تعاریفی که ذیلا” ارائه می­گردد گزیدهای از توجه­های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می­دهد.

“راهبری شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی می باشد که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می گردد. “

فدراسیون بین المللی حسابداران2004:

“راهبری شرکتی سیستمی می باشد که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی می باشد.”

گزارش کادبری 1992:

“راهبری شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت می باشد به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد.”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پارکینسون 1994:

“راهبری شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت های عام می باشد.”

گرین اسپن(رئیسپیشین فدرال رزو آمریکا 2002):

“هدف بنیادی در راهبری شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت می باشد، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد.”

بورس اوراق بهادار هندوستان:

“راهبری شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی می باشد. حاکمیت شرکتی موجبات بهره گیری موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن می باشد که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.

بانک جهانی2001:

“راهبری شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت می باشد. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می گردد.”

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2004:

“راهبری شرکتی، ارتباط بین سهامداران و شرکت می باشد و سیستمی می باشد که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند.”

سایت منبع

کتابچه راهبری شرکتی بریتانیا1996:

“راهبری شرکتی در تعریف محدود، ارتباط شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده ارتباط شرکت با اجتماع می باشد.”

فاینانشال تایمز1999:

سالمون و همکارانش در سال 2000 یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام گردید، اندازه اجماع پاسخ دهندگان در ارتباط با برداشت آنها از راهبری شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می­دهد (بدری 1381، 9 و 10).

در یک نگاه اجمالی می­توان وظایف سامانه حاکمیت شرکتی را در بندهای ذیل عنوان نمود: (مدرکیان 1390، 13)

  1. نظارت
  2. مدیریت
  3. رعایت قوانین و مقررات
  4. حسابرسی داخلی
  5. مشاوره
  6. حسابرسی خارجی
  7. ارتباط با ذینفعان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری