مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- ساختار مالکیت

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان[1] در سال 1984 توسط (فری من[2]) مطرح گردید وی در این تئوری اظهار می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده­اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق می باشد که بایستی علاوه بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه نمود و شرکت­ها بایستی در قبال همه این بخش­ها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران 1388، 62).

سایت منبع

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور هست شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی از قانون  تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتند از: شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها می باشد. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در بعضی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران وارد حیطه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور            شرکت ها را در دست گرفتند. این ارتباط نمایندگی[3] شهرت پیدا نمود جنسن و مکلینک[4] (1976) ارتباط نمایندگی را قراردادی[5] می دانند که براساس آن صاحب کار نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، پس مشکلی که هست این می باشد که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک (1976) بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر کردن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالت ها به فکر برآورده کردن منافع مالک باشد. وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده می باشد. از این قبیل پرسش ها می توان به موارد زیر تصریح نمود:

شرکت ها چگونه بایستی اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن گردید که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا بهره گیری بهینه از منابع می گردد؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟

پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی زیرا ترکیب سهامداران و ساختار مالکیت[6] و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه تبیین داده می گردد.

[1]. Stakeholder Theory

[2] . Freeman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] . Agency  Relationship

[4] . Jensen  and Meckling

[5] . Contract

[6]. Ownership Structure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و اندازه وجوه نگهداری شده توسط آنها ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید