مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح گردید . آنها استنباط ‌کردند ، سود گزارش شده قدرت سود آوری شرکتها را آنچنان نشان نمی دهد که به ذهن بایستی متبادر گردد. آنها دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد . برای اظهار سودمندی سود در تعیین ارزش شرکت تنها به اندازه گزارش شده نباید توجه نمود ،  بلکه بایستی به کیفیت سود گزارش شده نیز توجه نمائیم . مقصود از کیفیت سود ، زمینه بالقوه رشد سود و اندازه احتمال تحقق سودهای آتی می باشد . به بیانی دیگر ، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به کسب سودهای آتی بستگی دارد. ( جهانخانی ، 1374 ، 41 تا 66 )

برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت می باشد . تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده ( سود حسابداری ) را متفاوت از سود واقعی می دانند . یکی از دلایلی که ممکن می باشد تحلیل گران ، سود خالص گزارش شده را با سود واقعی متفاوت بدانند این می باشد که این امکان هست که سود به وسیله مدیران دستکاری گردد . این دستکاری از طریق بکارگیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان پذیر می باشد . اعمال روشهایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا ، استهلاک سرقفلی ، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های پژوهش و توسعه ، مثال هایی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال روشهای مختلف حسابداری ، سود را دستخوش تغییر نمایند . ( جهانخانی ، 1374 ، 45 )

تحلیل گران مالی کوشش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و و نامطلوب سود خالص تصریح دارد . برای مثال شرکتی که عناصر و اقلام باثباتی در صورت سود (زیانش) هست ، نسبت به شرکتی که این اقلام و این عناصر در صورت سود (زیان) آن باثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند .

2-1-3) مفهوم کیفیت سود

سرمایه گذاران معمولاً از سود برای ارزشیابی شرکت بهره گیری می کنند ، بعضی از سؤالاتی که ذهن سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان صورتهای مالی را به خود مشغول کرده می باشد ، عبارتند از :

  • آیا مدیران شرکت در اندازه گیری سود بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری و صنعتی که فعالیت اقدام می کنند ، آزادی اقدام دارند ؟
  • آیا شواهدی هست که مدیران از این آزادی اقدام در تفسیر و بکارگیری اصول حسابداری و گزارش های مساعد و غیر معمول بهره مند می شوند ؟
  • آیا سود شامل اقلام غیر عادی و غیر مستمری می باشد که سرمایه گذاران بایستی در هنگام تعیین ارزش شرکت آن را تعدیل کنند یانادیده بگیرند ؟

عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در بهره گیری از اقلام اختیاری در اندازه گیری و گزارشگری سود تصریح دارد . پاسخ مثبت به سؤالات فوق ، سؤالات مرتبط با کیفیت سود یک شرکت خاص را افزایش می دهد و دقت سرمایه گذاران بر بهره گیری از سودهای گزارش شده در تصمیم گیریهایشان را ضروری می داند .

اقلام اختیاری ممکن می باشد شامل موارد زیر باشد :

  • انتخاب اصول و استانداردهای حسابداری در حالی که GAAP انتخاب را مجاز دانسته می باشد .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در بکارگیری اصول حسابداری از برآورد بهره گیری نمایند .
  • زمان بندی معاملات به مقصود شناسایی اقلام غیر عادی در سود .

به عنوان مثال به کارگیری روش FIFO در دوران افزایش قیمت ها نسبت به روش LIFO سود بالاتری را در شرکتهای تولیدی و بازرگانی نشان می دهد . پس سود اندازه گیری شده بر مبنای روش LIFO نسبت به روش FIFO کیفیت بالاتری دارد . در شرکتهای سرمایه بر نیز برای محاسبه هزینه استهلاک ، عمر مفید دارایی و ارزش اسقاط آن توسط مدیریت برآورد می گردد و برآورد بالاتر آن منجر به کاهش هزینه استهلاک و گزارش سودهای بالاتری می گردد که کیفیت پایینی دارند . در دوره هایی که سود شرکتهای تولیدی کاهش می یابد ، مدیریت ممکن می باشد اقدام به فروش زمین کند که فعلاً در عملیات مورد نیاز نیست . در نتیجه سود فروش زمین در صورت سود ( زیان ) گزارش شده و سود دوره را افزایش می دهد و سود خالص که شامل اقلام غیر مستمر می باشد ، کیفیت پایینی دارد .

در مثالهای فوق انتخاب اصول حسابداری ، انجام برآوردهای حسابداری و اقدام به فروش دارایی توسط مدیریت موجب افزایش سود دوره جاری می گردد . این اقدامات از کیفیت سود می کاهد و تحلیل گران مالی با هدف حذف سوگیری اطلاعات مالی ، سودهای گزارش شده را تعدیل کرده و با اعمال ضریب پایین تری برای سود ، قیمت قابل قبولی برای سهام محاسبه می کنند . البته بایستی به این نکته توجه داشت که انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت کیفیت سود حسابداری را در هر دوره تحت تأثیر قرار می دهد اما در بلند مدت سود گزارش شده برابر با مجموع جریان نقدی ورودی پس از کسر جریان نقدی خروجی می باشد .(استیکنی2001)[1]

[1] Stickney

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سایت منبع

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری