عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-2-ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام

  2-2-1- بازده

همانطور که میدانیم هدف سرمایه گذاران حداکثرکردن بازده مورد انتظاراست. بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری می باشد. یک ارزیابی از بازده تنها راه منطقی

( قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاریاندازه گیری بازده واقعی( مربوط به گذشته) لازم می باشد. مخصوصا اینکه مطالعه بازده مربوط به گذشته درتخمین و پیش بینی بازده های آتی تأثیر زیادی دارد (ربیعی، 1383).

2-2-2- تعریف بازده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازده عبارت می باشد از نسبت کل عایدی(ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به سرمایه ای که برای بدست آوردن این عایدی در ابتدای دوره مصرف گردیده می باشد. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه ( تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی می باشد. برای محاسبه بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه  فاکتورهای افزایش سرمایه بایستی مد نظر قرار گیرند (همان منبع،1383).

2-2-3- بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. برای اینکه این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه­گذاری به گونه وسیعی مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

بازده تحقق یافته، بازده­ای می باشد که واقع شده می باشد، یا بازده­ای می باشد که کسب شده می باشد. در واقع بازده تحقق یافته بازده­ای می باشد که، به وقوع پیوسته و واقع شده می باشد.

بازده مورد انتظار، عبارت می باشد از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه­گذاران انتظار دارند در یک دوره­ آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن می باشد تحقق نیابد. سـرمایه­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسـک­دار و بلند مدت می­تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران گردد، در حالی که در کوتاه­مدت این امر کمتر اتفاق می­افتد.

طبق تئوری نمایندگی و با در نظر داشتن میل سرمایه­گذاران، هدف مدیریت بایستی در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باشد. معیارهایی نظیر حداکثر شدن درآمد هر سهم و حداکثر شدن قیمت سهام، به عنوان معیارهای اساسی مطرح می­باشند که در ادامه به ارائه توضیحات لازم در این ارتباط می­پردازیم (میرمحرابی، 1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

سایت منبع

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید