مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-7)شاخص کیفیت سود

در این پژوهش مدلهای زیر برای محاسبه کیفیت سود مورد بهره گیری قرار گرفت :

در الگوی لویز[1] کیفیت سود از طریق  تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد  سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد جریان نقدی عملیاتی می باشد بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد  سود از کیفیت کمتری برخوردار می باشد. با در نظر داشتن اینکه مطالعه بصورت داده های ترکیبی-مقطعی­می باشد،محاسبه انحراف معیار­متغیرها بصورت چرخشی­اقدام­می گردد .

EQ=SD(OI)/SD(CFO)

در الگوی بارتون-سیمکو[2]کیفیت سود از طریق سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره بر فروش خالص بدست آمد .هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد.

EQ=NOA/NS

در الگوی پنمن[3] کیفیت سود از  طریق نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدستآمد .هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.

EQ=CFO/NI

2-1-8) تحلیل  کیفیت سود

حرفه حسابداری آمریکا و SEC سالها در تلاشند تا سیستم جامع و کاملی از رویه های حسابداری در جهان تدوین نمایند . پس یک فاصله بااهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آن چیز که که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آن چیز که که حرفه حسابداری می تواند فراهم نماید ، هست . این فاصله مورد انتظار تا اندازه ای هست زیرا عموماً شرکتها برای انتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که بر نتیجه مالی گزارش شده تأثیر می گذارند ، دارای اختیارات می باشند . بر اساس GAAP اندازه اختیارات یک شرکت در تهیه صورتهای مالی به وسیله دو اصل اساسی محافظه کاری و بی طرفی کنترل می گردد . در حالی که اغلب عملاً این دو اصل نادیده گرفته می شوند یا اینکه کارکنان حسابداری رویه هایی را به کار گیرند که محافظه کارانه و بی طرفانه باشد . اما در اقدام انگیزه های رقابتی مدیریت بر انتخاب رویه ها و برآوردهای حسابداری تأثیر می گذارند . به دلیل همین انگیزه های رقابتی ، بعضی از شرکتها اعداد حسابداری را به مقصود برآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند . یعنی در این زمینه ، شرکتها در ارائه نتایج مالی ، تکنیکهای مدیریت سود (بیشتر یا کمتر از واقع نشان دادن) را به کار می گیرند . پس شناسایی شرکتهایی که به گونه قابل ملاحظه ای سودآوری واقعی خود را اظهار نمی کنند به یک چالش تبدیل شده می باشد .

برای مثال مؤسسه مایکرو استراتژی[4] از سال 1998 تا 2000 تا حدودی سیاست شناخت درآمد زودتر از موعد را پذیرفته می باشد . این موضوع با اینکه انحراف تکنیکی با GAAP ندارد اما باعث بیشتر از واقع نشان دادن قابلیت سودآوری شرکت شده می باشد . شرکت انرون سیاست تأمین مالی خارج از ترازنامه را برای پنهان کردن زیان خود بکار گرفته بود که این موضوع باعث رسوایی گزارشگری مالی در طول تاریخ گردید و آنهایی که در طول این دوره در سهام شرکت انرون سرمایه گذاری کرده بودند نزدیک به 100% ارزش سرمایه گذاری خود را از دست دادند .

علی رغم کوشش حرفه حسابداری به ایجاد اطمینان نسبت به بکارگیری اصول محافظه کاری و بی طرفی ، نسبتاً ساده می باشد که اعداد حسابداری را از طریق ابزارهای غیر اخلاقی (که لزوماً غیر قانونی نیستند) یا متقلبانه دستکاری نمود . بعضی از روشهای دستکاری سود عبارتند از :

    سایت منبع

  • ثبت غلط و اشتباه رویدادها – برای مثال ، ثبت قراردادهای بلند مدت به مثابه اینکه همه درآمدها به مقصود بهبود درآمد دوره جاری پیشاپیش تحقق یافته می باشد .
  • ثبت زودتر از موعد رویدادها – برای مثال ، ثبت زودتر از موعد درآمدها به مقصود افزایش سود دوره جاری .
  • ثبت دیرتر از موعد رویدادها – برای مثال ، ثبت دیرتر از موعد فروش به مقصود هموارسازی سود .
  • ارائه نادرست دارایی ها و بدهی ها به مقصود بهتر نشان دادن جایگاه مالی و سودآوری مؤسسه .
  • تغییر روشها یا برآوردهای حسابداری به علت های غیر منطقی – برای مثال ، تغییر در روش حسابداری بدهیهای سوخت شده به مقصود کاهش هزینه بدهیهای سوخت شده و افزایش سود گزارش شده .
  • انجام معاملات بین شرکتی به مقصود افزایش سود گزارش شده – برای مثال ، انجام معامله با یک شرکت فرعی که در تلفیق نمی آید و در نتیجه انتقال سود و درآمد به شرکت اصلی .
  • ثبت رویدادهای صوری و ساختگی – هر چند ممکن می باشد به ندرت اتفاق بیافتد ، اما شرکتها فرصتهایی دارند که به مقصود بهبود جایگاه مالی و سودآوری مؤسسه اقدام به ثبت رویدادهای صورتهای صوری و ساختگی نمایند .

[1] – Leuz

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Barton-simko

[3]– Penman

[4] microstrategy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید