عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوا نند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. پس، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیران می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند (محمدی 1388، 81). دلیل عدم موفقیت بخش عمده ای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش می باشد، حال آن که این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج می­گردند. واحدهای تجاری با بکارگیری سیاست های گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند اندازه نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می تواند بر اندازه خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد (زهدی و همکاران 1389، 187). «سرمایه در گردش» یکی ازمنابع تامین مالی به ویژه برای شرکت ها ی کوچک ومتوسط و در حال رشد می باشد (جان نثاری1391، 5).

ضرورت انجام پژوهش از نظر محققین دیگر به تبیین ذیل می باشد تا شواهدی بدست آید و مسائل فراروی مدیران مورد مطالعه قرار گیرد:

1)در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت­ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت­های ایرانی به علت جایگاه تورمی که در کشور حاکم می باشد ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند واین موضوع باعث می گردد که شرکتها در سررسید بدهی­ها در مانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد گردد (رودپشتی و کیائی1387، 122)

سایت منبع

2) تجربه نشان داده می باشد که اغلب شرکت­هائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت بعضی از آنها به ورشکستگی کشیده می گردد. یکی از علت های عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می باشد (رودپشتی و کیائی1387، 122).

3)سطوح واقعی و مطلوب دارائی های جاری (با در نظر داشتن تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ می­دهد) دستخوش تغییرات همیشگی می باشد. این وضع باعث می گردد که درمورد سطح مطلوب مورد نظر از دارائیهای جاری، به صور ت مستمر (روزانه) تصمیماتی گرفته گردد (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

4) شاید با در نظر داشتن تغییراتی که در اندازه دارائی های جاری رخ می دهد، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

5) اندازه منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می گردد بایستی مشخص گردد. (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

6) اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

این پژوهش در دوره ی نوسانات رونق ورکود اقتصادی درایران از سال 83 تا 90 به سه دلیل مهم می باشد. اول، این به نفع محققان آینده می باشد زیرا به آنها در درک سیاست مدیریت سرمایه­ در گردش و پویایی استراتژیهای متهورانه سرمایه در گردش کمک می­کند. دوم، این پژوهش به شرکت ها ی غیرمالی در ایران کمک می­کند تا نگاه دومی به استراتژی­های سرمایه در گردش خود داشته باشند و ممکن می باشد یک جایگزین در نظر بگیرند که از هدف عملیاتی شرکتشان طرفداری کند. سه، این مطالعه مدیران شرکت را  بهره­مند خواهد ساخت زیرا کارآمدترین شیوه های­ ترکیب اجزاء سرمایه­ در گردش را پیشنهاد خواهد داد.

در نهایت، زمانیکه منابع مالی محدود هستند، رقابت بالاست و مطالبات سهامداران سیری ناپذیر می باشد.این پژوهش روی سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش منجر به رشد شرکت ها  می­گردد و به نوبه خود می­تواند منجر به افزایش استخدام و بهبود سطح استاندارد زندگی شهروندانی گردد که در این جامعه زندگی می­کنند (اپتو 2012، 21).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری