عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

1 ـ 4   ضرورت و اهمیت پژوهش

تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می گردد به گونه عمده در حرکت به سوی رشد و توسعه تأثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحیح، مربوط و به موقع) می تواند مدیریت را در این امر خطیر یاری رساند. به علاوه با در نظر داشتن این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده می باشد، بقای یک واحد تجاری متأثر از در اختیار داشتن اطلاعات می باشد و به همین جهت مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند (سینگل، 1378). پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. در واقع زیرا گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت های بزرگ غیرممکن می باشد، این شرکت ها به سیستم های اطلاعاتی روی آورده اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آنارشی اطلاعات روبه رو هستیم، از سیستم های اطلاعاتی به عنوان راه رهایی از چنین معضلاتی دانسته می گردد. با این حال سازمان ها به سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی آن ها باشد (خواجوی و اعتمادی جوریابی، 1388).

سایت منبع

از دیگر موارد دارای اهمیت برای پرداختن به مقوله اطلاعات حسابداری، مطالعه اهداف این سیستم هاست. سیستم اطلاعاتی حسابداری دو هدف بزرگ را پیش روی خواهد داشت (عیسایی خوش، 1379):

  • ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی؛
  • ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری.

اطلاعات حسابداری که به این هدف ها به گونه کامل رسیده باشد منافع با ارزشی خواهد داشت. دستیابی به این دو هدف از ملزومات اساسی هر سازمان و شرکت و ضرورت انجام این پژوهش به شمار می آیند. به گونه فهرست وار علت های اهمیت و ضرورت پژوهش به تبیین زیر اظهار شده می باشد:

پژوهش از لحاظ این که برای بار اول در یک بانک ایرانی انجام شده ، جدید می باشد. انتظار می رود پژوهش موانع و عوامل موجود حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری را مشخص کرده باشد. همچنین انتظار می رود بانک تجارت به گونه خاص و جامعه بانکی به گونه عام از نتایج انجام پژوهش بهره گیری نمایند.

با این توضیحات مطالعه سیستم های حسابداری برای دانشجویان، محققین و دیگر کسانی که با این سیستم ها در ارتباط هستند لازم و ضروری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری