عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 11   موانع فرهنگی عدم بهره گیری ی مدیران از اطلاعات حسابداری

مقصود از فرهنگ سازمان، عوامل و عناصری از این قبیل می باشد که در مجموع، جوّ خاصی را در سازمان به وجود می آورند (سعادت، 1389):

 • آداب و اصولی که اغلب مکتوب و مدون هم نیست و از نسلی از کارکنان به نسلی دیگر منتقل می گردد.
 • کلمات، کنایات، اشارات و به گونه کلی «زبان» خاصی که فقط برای خود اعضای سازمان قابل فهم باشد.
 • موضع گیری ها، توجه ها، طرز فکرها و ذهنیت های جمعی بخصوص.
 • آداب معاشرت و اصول خاصی که بر رفتار و حرکات تک تک اعضای سازمان و روابط اجتماعی میان آن ها حاکم می باشد.
 • وجود عرف و سنت خاصی که رعایت آن، رفتار مطلوب؛ و عدم توجه یا بی اعتنایی به آن، رفتار نامعقول و ناهنجار تلقی می گردد.

شرکت های موفق از نظر «مدیریت ارتباط با مشتریان» برتری دارند. آن ها با گروه های خارج از شرکت روابط بسیار محکم و قوی دارند و با مشتریان ارتباط ی برد ـ برد ایجاد         می نمایند. مهم ترین موانع فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت به تبیین زیر اختصار می گردد:

 • نداشتن روحیه نوآوری فردی و خلاقیت
 • عدم باور مدیران به سودمندی اطلاعات حسابداری
 • نداشتن روحیه مسئولیت پاسخگویی
 • نداشتن روحیه تحمل مخاطره و تعارض

 1. نداشتن روحیه ی نوآوری فردی و خلاقیت

مهم ترین مسأله حساس پیش‌روی مدیران در جامعه ی فرهیخته، نوآوری و پیشتازی می‌باشد. دانش با شتاب دگرگون می گردد و همواره چنین بوده می باشد. اما آن چه تازه می باشد این که دگرگونی‌های آن اینک با اهمیّت می‌باشد. در جامعه حرفه‌ای که تا نیمه‌های سده نوزدهم پا برجا بود دگرگونی‌های عمده شاید هر 80 سال یکبار اتفاق می‌افتاد. نوآوری نظام یافته عبارت از جستجو در پی دگر‌گونی‌های هدفدار و سازمان یافته‌ای می‌باشد که در سایه تجزیه و تحلیل نظام یافته ی فرصت‌ها ممکن می باشد نوآوری های اقتصادی و اجتماعی را به بار بیاورد (دراکر، 1378).

نوآوری نظام یافته این علاقه‌مندی را می‌طلبد که دگرگونی‌ها را به چشم فرصت‌های مناسب بنگریم. نوآوری خود به وجود آورنده دگرگونی نمی‌باشد. نوآوری در صورت پیروزی ممکن می باشد اختلاف‌های ژرفی با گذشته به وجود آورد. نوآوری‌های پیروزمند از دگرگونی‌ها بهره برداری می‌کنند اما با فشار، تغییرات را تحمیل نمی‌کنند. بسیاری از موانع و مشکلاتی را که به عنوان یک مدیر احساس می‌کنیم سد راه پیشرفت و موفقیت سازمان می باشد در واقع عدم وجود تکنیک‌ها و امکانات فیزیکی نیست بلکه ریشه در باور‌ها و ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی دارد.  مهم ترین اصل جهت تشریح فرآیند نوآوری این می باشد که مدیران آغاز بایستی خود را تغییر دهند و سپس بتوانند سازمان را تغییر دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گذشته مدیر کسی بود که می‌توانست کار زیر دستان را از همه بهتر انجام دهد. اما دگرگونی‌ها آن چنان با سرعت رخ می‌دهند که دیگر هیچ‌کسی نمی‌تواند همه چیزدان باشد. امروزه وضع چنین می باشد که تنها با گذشت یک سال، مدیر بسیار کمتر از کارمند خودش از آن چه وی انجام می‌دهد شناخت کامل دارد، که اگر این را نپذیریم مایه درد سر فراوان می گردد. مدیرانی که سنتی می اندیشند، نمی خواهند آسیب پذیری خود را با دیگران قسمت کنند. یکی از بهترین محبت هایی که بر کارکنان می توان نمود، پذیرش ناآگاهی و آسیب پذیری هاست. به این ترتیب آنان علاقه مند می شوند تا درها را بروی شما بگشایند و تجربه هایشان را عرضه کنند و مدیر نیز به رهبری خوشرو و پشتیبان و تشویق کننده تبدیل می گردد. مدیران گاهی سر در گم و هراسناک می شوند که اگر درست با مسائل برخورد کنند اعتماد می‌آفرینند و دیگران را در راه یاد‌گیری و رشد تقویت می‌کنند و موجبات افزایش عملکرد کارکنان را فراهم می‌آورد (بلانچارد، 1380، 143). در صورت توجه نداشتن به این شاخص فرهنگی، مدیران به خوبی نمی‌توانند از اطلاعات حسابداری مدیریت بهره گیری نمایند.

 1. نداشتن روحیه تحمل مخاطره و تعارض

مدیران غالباً به گونه‌ایی رفتار می‌کنند که گویی تعارضات میان فردی مهم، نتیجه نواقص شخصیتی هستند آنان به افرادی که به گونه مکرر درگیر تعارض‌اند عنوان مشکل آفرینان یا سیب فاسد می‌دهند و کوشش می‌کنند تا به عنوان راه حل تعارض آنان را منتقل یا اخراج کنند.

سایت منبع

این گفته‌ از نتایج مطالعه‌های تاننبوم و اشمیت (1965) در مورد ارزیابی‌های عملکرد صورت گرفته می باشد. این پژوهش نشان می‌دهد که مدیران عموماً عملکرد ضعیف را به نواقص شخصیتی کارکنان نظیر تنبلی، فقدان مهارت یا فقدان انگیزه نسبت می‌دهند. در عین حال موقعی که از کارکنان در مورد علل عملکرد ضعیف آنان پرسیده می گردد عموماً آن را به مشکل محیطی، فقدان برنامه‌ریزی‌های صحیح و عرضه ناکافی منابع و همکارانی که همکاری نمی‌کنند نسبت می‌دهند. در مقایسه ی این عوامل مهم ترین منابع عبارت می باشد از تفاوت‌های فردی، کمبود اطلاعات، ناسازگاری تأثیر و فشار محیطی (دیوید ای و تن کیم اس کمرون، 1381).

مدیران بایستی با نشان دادن علاقه و توجه واقعی خود، از طریق برنامه‌ریزی صحیح، راهی برای حل مسأله و تصمیم‌گیری به گونه مشترک ایجاد کنند. مواقعی که شخص مشکل یا شکایتی را مطرح می کند با آن شکایت از روی بی‌علاقگی برخورد نشود. اگر چه این امر ممکن می باشد بسیار بدیهی به نظر آید اما غالباً دشوار می باشد. در عین حال عصبانی شدن و برافروختگی احساسی می‌تواند برای حل مسأله بسیار زیان‌آور باشد. تعارض موضوعی دشوار و جدلی می باشد که در فرهنگ ما مفاهیم ضمنی منفی دارد. ما برای مراوده با افراد از راه دوستی و رفاقت ارزش بالایی قائلیم. اگر چه بسیاری از افراد ارزش تعارض را به صورت ذهنی درک می‌کنند اما هنگام مواجه با آن احساس ناراحتی می‌کنند که ناراحتی آنان ممکن می باشد به علت درک نکردن فرآیند تعارض و نیز فقدان آموزش در مورد نحوه برخورد با تعارض باشد (همان). پس در صورت توجه نداشتن به این شاخص فرهنگی، مدیران به خوبی نمی‌توانند از اطلاعات حسابداری مدیریت بهره گیری نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

 • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
 • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
 • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری