سایت منبع

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش

بحران های مالی، یکی از پدیده­های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده­اند. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهمترین دغدغه­های کشورهای درگیر بحران بوده می باشد. سایر کشورها نیز، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشان را اساس تلا شهای خود قرار داده­اند (برخورداری و فرزین وش 1389، 117).

البته در تحلیل نتایج بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و فضای حاکم بر شرایط کسب و کار نیز توجه گردد. زیرا مسائلی مانند شرایط بهره گیری از اعتبارات و وام ها و نرخ های تامین مالی و همچنین مسائل اقتصادی از قبیل تورم، نرخ سپردهای بانکی و غیره می تواند بر سیاست های سرمایه در گردش اثر بگذارد (زهدی  و همکاران 1389، 208). به دلیل وجود تحریم­های اقتصادی و ارتباط اندک بانک­های ایرانی با بانک های بین المللی، بحران مالی جهانی (حداقل در کوتاه مدت) اثرات مستقیمی بر بانک­های داخلی و بخش پولی ایران ندارد. اما سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی یکی از سیاست­های رایج طی چند سال اخیر به شمار           می­آید. هر چند که مطالعه تجارب جهانی نشان می­دهد کاهش نرخ بهره یکی از سیاست­های رایج در دوره بحران بوده می باشد، اما شرایط اقتصادی ایران، از اجرای این سیاست نتایج متفاوتی را به بار خواهد آورد (برخورداری و فرزین وش 1389، 135).

در حال حاضر اکثر کسانی که دست اندرکار صنایع کشورند، پی به اهمیت سرمایه در گردش برده اند، اما در مرحله چاره جویی بیشتر به دنبال راه حل­های بیرونی و مقطعی برای حل معضلات می باشند. به بیانی دیگر چاره را در اعطای وام و تسهیلات ارزان و کافی به شرکت­ها می­دانند، در حالی که با بهره گیری مناسب از سرمایه در گردش و اتخاذ سیاست­های مرتبط با آن می توان از طریق راه­حل­های درون سازمانی، در جهت بهبود وضعیت نقدینگی و پشتیبانی از سرمایه های اولیه اقدام نمود (مالکی نیا و همکاران 1390، 143).

از مهمترین مسائل اقتصادی بحث تورم می باشد. نااطمینانی تورمی به عنوان یکی ازهزینه­های مهم تورم بحساب می آید و بر بخش های مختلف اقتصادی مثل، سرمایه گذاری،پس انداز، بازار کار، بازارهای مالی و اعتباری تاثیردارد. زیرا نااطمینانی درمورد تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری می گردد همچنین با تاثیر گذاری بر هزینه های بانکی می­تواند بر اندازه اعتباردهی آنها اثرگذار باشد (عباسی و همکاران 1388، 124). نااطمینانی اقتصادی به صورت نوسانات و تغییرات شاخص­های اقتصاد کلان در نظر گرفته شده می باشد. شاخص نااطمینانی اقتصادی به صورت تجمیع سه شاخص تورم، نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به دست می آید (شمس الاحرار فرد و جهانگرد 1390، 39).

نا اطمینانی اقتصادی در ایران به رکود اقتصادی منجر می گردد که با در نظر داشتن تأثیر تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی کشور با رکود تورمی روبرو خواهد بود و از یک سو نااطمینانی اقتصادی نقدینگی را به سمت دارایی­های حقیقی سوق می دهد که تعادل در بازار دارایی­های موردنظر را برهم می زند و افزایش قیمت دارایی­های حقیقی مانند مسکن وطلا را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر با کاهش سرمایه­گذاری نقدینگی را از بخش تولید خارج می کند که به کاهش تولید، رشد اقتصادی و اشتغال در آینده می­انجامد (پور افشین و پور شهابی1391، 141).

نوآوری فعالیتی فراگیر می باشد که در تمامی بخش­ها علیرغم نوع فناوری آنها اتفاق می افتد. انجام مطالعات گسترده و “خاص”  در مورد سیستم نوآوری در سطوح ملی و منطقه ای و نیز در بخش­های مختلف صنعت و درک پایه­های دانشی هرکدام، تشخیص­گذارها و تغییرات در حال انجام، نقاط کلیدی تولید و توزیع دانش و نهادهای موثر بر آنها و نیز تشخیص جریان­های دانش ملموس و غیرملموس که در هرکدام اتفاق می افتد، برای درک روشن از مسائل و چالش­های نوآوری در آنها ضروری می باشد (خدادادحسینی و همکاران 1391، 113).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری