مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4 تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت نمایانگر بالا بودن درصد سهام در دست سرمایه گذاران نهادی می باشد. هرچه درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی بالاتر باشد تمرکز مالکیت بالاتر خواهد بود و توانایی کنترل مدیر توسط این سرمایه گذاران بهبود می یابد چراکه با افزایش درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی، عملکرد آینده و افزایش ارزش شرکت برای این سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد. پس انگیزه ی بیشتری برای اعمال کنترل بر مدیر را دارند. در نتیجه بالا بودن تمرکز مالکیت با افزایش کنترل بر مدیران باعث بهبود کارایی شرکت می گردد.

2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت

به گونه کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز می باشد. مانند عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع گردد زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.

2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.

3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می گردد و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.

4-اندازه (درصد ) مالکیت سهامداران : هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد گردید بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز         می گردد (احمدوند 1385، 28).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و اندازه وجوه نگهداری شده توسط آنها ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید