عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11- عناصر تاثیرگذار بر کیفیت سود

عناصر مهم تاثیر گذار بر کیفیت سود به تبیین زیر می­باشند:

 • روش­های حسابداری
 • قابلیت اعتماد سود
 • برآوردهای حسابداری
 • هزینه­های اختیاری
 • نوع صنعت
 • ویژگی­های مالی
 • سیستم کنترل داخلی
 • عوامل سیاسی
 • صداقت مدیریت
 • حفظ و نگهداشت سرمایه

    2-1-11-1- روشهای حسابداری

سایت منبع

کیفیت سود، متأثر از روشهای حسابداری می باشد (بریف[1] (2002)، توکر[2] (1974)) روشهای محافظه کارانه حسابداری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر کیفیت آن می افزاید. اما بهره گیری از روشهای محافظه کارانه افراطی نیز سبب خواهد گردید که سود گزارش شده را گمراه کننده نماید. علاوه بر تاثیر روشهای حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری ممکن می باشد، موجب افزایش سود با کیفیت پایین گردد . دیگر عامل تاثیر گذار بر کیفیت سود عدم ثبات رویه در کاربرد روشهای حسابداری می باشد که موجب تاثیر منفی بر کیفیت سود می گردد. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری و هموار سازی سود می باشد.

بسیاری از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی عقیده دارند که روش­های حسابداری مورد بهره گیری بایستی به نحوی محافظه کارانه اعمال گردد که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش­های غیرمحافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد بهره گیری قرار می­گیرد که شواهد متقاعد کننده­ای در اختیار داشته باشند که بهره گیری از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال­هائی از این روش­های حسابداری معوق کردن هزینه­ها و پیش­بینی­های نادرست درآمدها می باشد (ظریف فرد، 1378، 27).

شرکتهایی که از روش­های محافظه کارانه (روش اولین صادره از آخرین وارده برای محاسبه بهای تمام شده موجودی­ها و روش­های نزولی استهلاک) برای اندازه گیری سود بهره گیری می­کنند، نسبت به شرکتهایی که از روش­های غیر محافظه کارانه بهره گیری می­کنند از سود با کیفیت بالا برخوردار هستند (لیبی[3]،418، 2005).

بطور اختصار، در ارتباط با روش­های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می­توان چنین ادعا  نمود که سودی که نزدیک به جریان­های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد. اصول حسابداری و برآوردهای بهره گیری شده بایستی واقعیات فعالیت­های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.

یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری می باشد که این مقوله تحت عنوان “هموار سازی سود” شناخته می­گردد. بایستی توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما این­ها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه گردد، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمی­توان اظهار نظر نمود هر آن چیز که که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده می باشد. در مجموع می­توان ادعا نمود که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تاثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده­ای منفی تلقی نمی­گردد (محمدی، 1388).

تصریح به این نکته ضروری می باشد که علیرغم کوشش در «واقعی» نشان دادن سود، پاره ای از محدودیت ها که نشات گرفته از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشند موجب گردیده اند که روش های متفاوتی برای اندازه گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد . (به عنوان مثال، روش های متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روش های متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روشها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهای حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص مدیران نوعاً با روشهای حسابداری میسر می شوند که بهره گیری از آنها «سود واقعی» را نشان نخواهد داد.

برای مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با بهره گیری از روشهای حسابداری محافظه کارانه، میسر خواهد بود. اما بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود باشد، این هدف از طریق بهره گیری از روشهای غیر محافظه کارانه، محقق خواهد گردید. در واقع روشهای متفاوت حسابداری بعنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز «مدیریت سود» توسط آنها می باشد (ظریف فرد، 1378، 30-28).

1– Brief

2-Tucker

[3] – Libby

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

 1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
 2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید