عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش و ضرورت آن

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر شاخص های کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام می باشد. این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیت­های موجود با نظرات و علت های مطرح در شاخص­های کیفیت گزارشگری مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته­های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم­گیرندگان، تحلیلگران مالی و   سرمایه ­گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل کیفیت گزارشگری مالی، یاری رساند؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می­گردد، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم­گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

1-5 فرضیات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

در بازار سهام یکی از پدیده­هایی که در آن شاهد بیشترین عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه مشکل انتخاب نامطلوب هستیم، مربوط به زمان عرضه عمومی اولیه سهام می باشد. در این بین شرکت­های باکیفیتی که اقدام به عرضه عمومی اولیه کردهاند، جهت متمایزسازی خود ازعرضه­کنندگان بی کیفیت می­توانند از راههای گوناگونی همچون علامت دهی نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند (جین2007، 4). بر اساس نظریه علامت­دهی، یکی از راهکارهای موجود برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی آن می باشد که شرکت باکیفیت در عرضه عمومی اولیه سهام، اقدام به فروش سهام خود به مبالغی پایینتر از ارزش واقعی کند. این درآمد از دست رفته، در واقع همان بهایی می باشد که شرکتهای باکیفیت بایستی برای علامت­دهی خود متحمل شوند.  از طر فی هرچه در شرکتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش­تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه­های نمایندگی انتظار میرود اندازه ارزشگذاری زیر قیمت[1] کمتر باشد.

با در نظر داشتن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فوق فرضیه های پژوهش به تبیین زیر تدوین می گردند:

فرضیه اول: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) ارتباط معکوس و معناداری هست.

فرضیه دوم: بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزشگذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) ارتباط معکوس و معناداری هست.

[1] Underpricing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید