عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-8-1- کیفیت سود

واژه کیفیت سود به تنهایی مفهوم خاصی ندارد و با تفاسیر مختلفی مورد بهره گیری قرار می­گیرد و مفهوم نسبتاً مبهمی می باشد و تعاریف مختلفی از کیفیت سود به اقدام آمده می باشد.

روساین وهمکارانش[1] (1999) سودی را باکیفیت می داند که پایدارتر می باشد. از دیدگاه ریچاردسون و همکارانش[2] (2001)، کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایدات در دوره های آتی می باشد. تعریف بنیش و وارگاس[3] (2002) از کیفیت سود، احتمال پایداری عایدات جاری در آینده می باشد. پنمن و ژانگ[4] (2002)، کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف می کند. از دیدگاه هاج[5] (2003) کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی می باشد. تعریف میخائیل و همکارانش[6] (2003) از کیفیت سود عبارت از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن می باشد. یکی از علت های احتمالی تنوع در تعاریف به اقدام آمده از کیفیت سود می تواند نگاه­های متفاوت پژوهش­گران به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد، به همین دلیل موضوع کیفیت سود، موضوعی پیچیده به شمار می رود که تاکنون هیچ پژوهش­گری نتوانسته می باشد تعریفی واحد و شاخصی کامل برای آن ارائه نماید (کرمی، تاجیک و مرادی، 1385).

1-8-2- تغییرپذیری بازده سهام

تغییرپذیری بازده سهام عبارت می باشد از، واریانس بازده سهام حاصل از بازده های ماهانه در طول یکسال مالی.

1-8-3- بازده سهام

بازده سهام در طی یک دوره، در بر گیرنده تمامی مزایایی می باشد که به دارنده آن سهم تعلق می گیرد. بازده سهام موارد زیر را شامل می گردد: تفاوت قیمت سهام در آغاز و انتهای دوره، سود نقدی هرسهم، مزایای ناشی از افزایش سرمایه به صورت حق تقدم خرید سهام و سود سهمی (مدرس و همکاران، 1382).

VAR: تغییرپذیری بازده سهام می باشد که عبارت می باشد از واریانس بازده سهام حاصل از بازده های ماهانه در طول یکسال مالی.

1-8-4- جریانهای نقدی عملیاتی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2)

جریانهای‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: در این‌ استاندارد شامل‌ جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ و خروجی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ (به‌ تبیین‌ تعریف‌ مندرج‌ در بند زیر) و نیز آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ نقدی‌ می باشد‌ که‌ ماهیتاً به‌ گونه مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با سایر طبقات‌ جریانهای‌ نقدی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نباشد .

فعالیتهای‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ می باشد‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ مقصود می گردد. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور می باشد‌.

جریانهای نقدی عملیاتی از صورت جریان وجوه نقد استخراج می گردد.

1-8-5- تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی

واریانس جریانهای نقدی عملیاتی شرکت نسبت به سالهای قبل می باشد.

1-8-6- اندازه شرکت

اندازه شرکت یکی از عوامل مؤثر در سودآوری و ارزش شرکت‌ها به شمار می‌رود به این معنی که شرکت‌های بزرگ با برخورداری از تنوع محصول، تصاحب سهم بیشتری از بازار، صرفه‌جویی در مقیاس و امکان تنوع بخشی به فعالیت‌های تجاری خود، ریسک تجاری خود را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش می‌دهند. تاکنون معیار واحدی به مقصود تعریف و اندازه گیری اندازه شرکت بهره گیری نشده می باشد دراین پژوهش اندازه شرکت از طریق لگاریتم فروش کل شرکت اندازه گیری می گردد.

1-8-7- بازده دارائیها

نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارائیها می باشد. این نسبت توان مدیریت را در بکار گیری موثر از دارائیها در ایجاد سود، نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-8- اهرم مالی

این نسبت اطلاعاتی راجع به توانائی واحد تجاری در تحمل کاهش خالص دارائیها براثر زیانهای وارده بدون به مخاطره افتادن منابع اعتبار دهندگان را ارائه می ‌کند، بالا بودن این نسبت بیانگر رسیک بالای اعتبار دهندگان بوده و موجب میگردد تا آنها نظر مساعدی نسبت به تمدید اعتبار یا اعطای اعتبار جدید نداشته باشند. سطح مطلوب این نسبت بستگی به ثبات سودآوری در طی سالیان متفاوت دارد هرچه ثبات سودآوری تاریخی بیشتر باشد اعتبار دهندگان و سرمایهگذاران نسبتهای بالاتری را تحمل خواهند نمود. اهرم مالی از تقسیم جمع کل بدهی­ها به جمع کل دارایی‌ها به دست می‌آید (تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، 1390).

1-8-9- نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام

این نسبت از تقسیم ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام بدست می آید.

1-8-10- درصد سهامداران نهادی

سرمایه گذاران نهادی در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. مطابق با تعریف بوش، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت ها ی بیمه، شرکت ها ی سرمایه گذاری و… هستندکه که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهامشان برمی گردد. به علاوه، مطابق با تعریف بند 27 ماده1 قانون اوراق بهادار جمهوری اسلای ایران، از سرمایه گذاران نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد و یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این گروه از سرمایه­گذاران محسوب می­شوند. لذا با مطالعه یادداشت­های همراه در صورت­های مالی، درصد مالکیت این سرمایه­گذاران از سهام شرکت مشخص گردیده می باشد (فخاری، طاهری، 1389).

[1]–  Revsine, Collins & Johnson

[2]–  Richardson, Sloan, Soliman & Tuna

[3]–  Beneish & Vargus

[4]– Penman & Zhang

[5]–  Hodge

[6]–  Mikhail, Walther & Willis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید