کلیپ های صوتی

مجموعه کلیپ های صوتی استاد حمید شاکرنژاد در مراسم و مسابقات مختلف بین المللی

بیشتر بخوانید

گالری تصاویر

مجموعه ی تصاویر حاج حمید شاکرنژاد در محافل و سفرهای قرآنی

بیشتر بخوانید

کلیپ های تصویری

مجموعه کلیپ های تصویری استاد حمید شاکرنژاد در مراسم و مسابقات مختلف بین المللی

بیشتر بخوانید